Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Creatieve gebruikers van monument de Munt kunnen munt slaan uit de rijke historie van Dordrecht

2 februari 2015

DORDRECHT –  De bedrijven en de kunstenaars die van het monument de Munt een creatieve broedplaats hebben gemaakt, kunnen munt slaan uit de rijke historie van Dordrecht.  Jan Noorland, die dertig jaar geleden als burgemeester van deze stad aantrad, , zei direct in 1985 dat Dordtenaren meer kapsones moeten tonen.  Tegenwoordig lijkt het zo in Dordrecht te zijn als mensen hun trots laten zien erdoor enkele critici direct wordt  gesproken over misplaatst chauvinisme.

 

Deze woorden sprak  journalist Hans Berrevoets zondagmiddag in monument de Munt uit tijdens de opening van een tentoonstelling.  Hij verwees naar de discussie over de naam voor het belevingsmuseum Hof van Nederland in het voormalig Augustijnenklooster.

Dordrecht: Munt

 

 

De spreker begon in gebouw de Munt (zie foto voordeur) eerst met woorden rond de opening van de expositie van veelzijdig kunstenaar Ferdi Wouters, die volgens hem veel werk heeft gemaakt dat zich in parken en tuinen moeiteloos thuis voelt.  ,,Het zou mooi zijn als zijn werk, net zoals in parken in Parijs gebruikelijk is,  blijvend te zien is.”

In de achtertuin van De Munt, die gewoon nu gewoon beeldentuin heet,  is dat voor enkele maanden het geval. De expositie van Adrienne van Duivenbode wordt in de beeldentuin ook nog voortgezet, terwijl er binnen in het gebouw schilderijen te zien zijn van Annemarie Hoogstad.

 

De opening van de expositie was onderdeel van het Kunstrondje Dordt (elke zondag van de maand).  Volgens een woordvoerder van de stichting die de Munt nu beheert, komen er   tussen de honderd en tweehonderd mensen langs tijdens het Kunstrondje.

 

Hans Berrevoets legde een link tussen exposant Ferdi Wouters en het gebouw de Munt.   ,,Misschien is  kunstenaar wel de laatste muntmeester geweest, want hij heeft hier in het smalle straatje naast de Munt nog munten geslagen. Officieel werd in 1806 gestopt met het slaan van de Munt in Dordrecht.”   Dat was tijdens de zogeheten Franse tijd.

 

 

Oud-Dordrecht

Berrevoets verwees naar het komend jaarboek van de vereniging Oud-Dordrecht. Dat boek wordt donderdag 26 maart gepresenteerd in De Munt.  ,,Het jaarboek is een goede reden om lid te worden van deze historische vereniging, die elf- tot twaalfhonderd leden telt.  Ik vind het onderwerp in het boek actueel. Het is rond 3 juni 2015 precies vijfhonderd jaar geleden dat keizer Karel de vijfde in Dordrecht kwam.”  

Of hij toen in het gebouw de Munt is geweest, dat vanaf 1505 in het teken staat van de Munt van Holland, is nog niet vastgesteld.  Wel kreeg  de Munt mede historische betekenis door de mogelijkheden die Karel de Vijfde de stad in de zestiende eeuw gaf.

 

 

De  oud-Hollandse zin boven de toegangspoort (de zogeheten Muntpoort op de foto) naar gebouw de Munt herinnert nog aan de betekenis voor Dordrecht van Karel de Vijfde:  Hij wordt bedoeld met het woord de keizer.

Karel de vijfde werd in 1515 in de oudste stad van Holland op 3 juni ingehuldigd als graaf van Holland. Daarvan zijn in elk geval twee tekeningen bij musea te vinden. In wellicht de traditie van Dordrecht als calvinistisch stad is over de betekenis van deze inhuldiging een debat losgekomen tussen volgens Hans Berrevoets  rekkelingen en preciezen.

 

Oudenbosch

In Oudenbosch vertellen  gidsen in de basiliek nog enthousiast dat ,,zij”  in 1515 met het veer vanuit Oudenbosch Karel de vijfde hebben overgezet naar Dordrecht.  In Dordt lijkt zoiets niet bij iedereen te tellen. Er is genoeg historische materiaal te vinden dat duidelijk maakt dat de inhuldiging in Dordrecht meer is dan de blijde intochten elders in Holland in 1515.”

 

Hans Berrevoets vergeleek de discussie over de betekenis dat Karel de vijfde in Dordrecht graaf van Holland werd met aandacht voor de historische betrouwbaar van de film over admiraal De Ruyer.   ,,De biograaf van Dordtse raadspensionaris Johan de Witt,  dr. Luc Panhuysen, heeft wel enige historische fouten in de film ontdekt. Zijn algemeen oordeel is dat de film een film is en historie in boeken thuis hoort.  De Ruyter en ook daarbij Johan de Witt is op het witte doek een geweldige promotie voor geschiedenis.  Zo wordt de belangstelling voor de zeventiende eeuw in Holland aangewakkerd bij het grote publiek. De tijd van De Ruyter en Johan de Witt hoort immers tot de gouden eeuw van de natie.” 

 

Hans Berrevoets vond dat het belevingsmuseum Hof van Nederland vanuit historische hoek de creatieve ruimte moet krijgen zich in de markt te zetten. De grote betekenis van Dordrecht in de historie wordt er eigentijds belicht ook als stad van tolerantie. . Berrevoets maakte een vergelijking met de huidige gebruikers in het monument de Munt.  ,,We hebben hier toch in de Munt ruimte voor twintig creatieve bedrijven en veel kunstenaars.  Ze kunnen zich alleen in vrijheid ontwikkelen en als niet telkens precies de maat wordt genomen.”  

Het gebruik van het gemeentelijke eigendom de Munt door creatieve mensen verdient volgens hem meer ruimte en meer tijd.  ,,Ik denk dat het goed zou zijn als de gemeente Dordrecht niet telkens makelaars door het pand laat lopen, maar de mensen de garantie geeft dat er tijdelijk gebruik nog even mag doorgaan. Dan kunnen er plannen worden gemaakt. Ik denk dat de mensen van de Munt van nu zekerheid verdienen tot zeker 2020. Dan is er een belangrijk feestjaar rond  achthonderd jaar stadsrechten. Daar kunnen we nu dus al munt uit slaan.”

Deel dit bericht met je vrienden!