zaterdag 28 november 2020

Alles over Dordrecht

Samen werken aan een veilige stad

28 januari 2015 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Dordrecht is de laatste jaren veiliger geworden. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad met vitale wijken. De gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers en andere partners aan een vitale, zorgzame en krachtige stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft samen met de partners een Integraal Veiligheidsprogramma (2015-2018) opgesteld. Onderwerpen die de komende jaren prioriteit krijgen zijn: veilig in de buurt, jeugd, georganiseerde criminaliteit en fysieke veiligheid.

Het college van b&w heeft samen met samenwerkingspartijen in de stad een nieuw Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) voor 2015-2018 opgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad. Naast de prioriteiten, is er in het IVP ook aandacht voor het reguliere werk.

Veiligheid gaat volgens het college verder dan het aanpakken van criminaliteit. Het begint bij het voorkomen van criminaliteit. Dit vergt een combinatie van sociale en fysieke investeringen, beheer en onderhoud van de buitenruimte en vormen van toezicht en handhaving. Waar nodig treedt de gemeente op als de openbare orde in het geding is. Wethouder Reynvaan (Leefbaarheid en Veiligheid): ‘Samen met onze partners zetten we stevig in op de veiligheid in de stad. Het kan niet zo zijn dat een kleine groep overlastgevers het voor anderen verpest. Iedereen moet hier plezierig kunnen wonen.’

Dordrecht veiliger
Burgemeester Brok: 'Door de samenwerking en enorme inzet van zorginstellingen, politie, toezicht, woningcorporaties en bewoners is Dordrecht veiliger geworden en wordt in de aandachtsgebieden veel minder overlast, onveiligheid en verloedering ervaren.' Dat is onder andere terug te vinden in het cijfer dat inwoners van Dordrecht geven voor de veiligheid in de stad: een 7. Vergeleken met andere grote gemeenten in Nederland is dat bovengemiddeld. Reynvaan: ‘In de afgelopen jaren heeft de samenwerking geleid tot goede resultaten. De betrokkenheid is enorm en de samenwerking wordt waar mogelijk uitgebreid.’

Veiligheid behouden en verbeteren
Het gegeven dat Dordrecht veiliger is geworden is voor het college echter geen reden om achterover te leunen. Het gevoel van veiligheid is dan wel toegenomen onder Dordtenaren, maar allerlei vormen van onveiligheid, overlast en criminaliteit blijven. Het is zaak om ook de komende jaren forse inspanningen te leveren om de veiligheid in Dordrecht op het huidige bovengemiddelde niveau te houden en waar het kan, te verbeteren.

Lees meer over:

gemeente burgemeester veiligheid
Deel dit bericht met je vrienden!