woensdag 8 december 2021

Alles over Dordrecht

Erfgoedhuis Zuid Holland geeft Dordrecht historische plek als het begin van de onafhankelijkheid van het latere Nederland

22 januari 2015

DORDRECHT - Het ERFGOEDHUIS vertelt ook een verhaal over de geschiedenis van Zuid-Holland. Op de website staan documenten over de Vrije Statenvergadering van 19 juli 1572 en de betekenis daarvan. ,,Tot op zekere hoogte kan de vergadering geleden als het begin van de onafhankelijkheid van het latere Nederland", zo luidt nog steeds de conclusie.

Ook in 1972 werd in die geeft het Hof gerestaureerd en door Koningin Juliana heropent. Een speciaal comité stond toen onder leiding van gedeputeerde en latere senator voor de VVD, mr. Harm van Riel. Hij was goed thuis in de geschiedenis. Ook de toenmalige gemeentearchivaris van Dordrecht, dr. Theunis W. Jensma, juichtte de herdenking van vierhonderd jaar vrije statenvergadering in Dordrecht toen van harte toe.

Jensma beschreef het jubileum 1572-1972 ook in zijn boekje: Wat ik zeggen wou. Burgemeester van toen, mr. J.J. van der Lee benadrukte dat de wieg van de Nederlandse democratie in Dordrecht had gestaan.

Op 19 juli 1572 kwamen de Staten van Holland in Dordrecht voor het eerst bijeen zonder de toestemming van koning Filips II. Tijdens deze vergadering besloten de Hollandse edelen en steden dat zij zich zouden aansluiten bij het verzet tegen de Spaanse vorst. Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland. Dit is een gedeelte van het officiële verslag van deze historische gebeurtenis, die tot op zekere hoogte kan gelden als het begin van de onafhankelijkheid van het latere Nederland. Overigens was de breuk met Filips toen nog niet definitief: pas in 1581 zworen de Staten van Holland Filips II af als vorst.

Hierbij de documenten zoals die door het ERFGOEDHUIS op de eigen website zijn geplaatst: (Ook de Rijksdienst voor cultureel erfgoed ondersteunt dit verhaal en noemt de de v.m. refter, waarin in 1572 de eerste vrije vergadering der Staten van Holland bijeenkwam als locatie)

Deel dit bericht met je vrienden!