zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

De Hoop Dordrecht landelijk in het nieuws door tweede kans voor psychiater

13 januari 2015

DORDRECHT - De PvdA heeft kamervragen gesteld aan de minister van volksgezondheid over een tweede kans bij de Hoop GGZ in Dordrecht voor een psychiater, die een strafblad heeft.

Tweede Kamerlid Marith Rebel-Volp (PvdA) vindt dat  zaak rond de omstreden psychiater Van R. (44) pijnlijk blootlegt dat justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onvoldoende communiceren bij strafrechtelijke veroordeling van artsen.

Psychiaters die bepaalde delicten hebben begaan, moeten volgens de partij altijd aan de tuchtrechter worden voorgelegd. Die kan dan beoordelen of de arts een beroepsverbod krijgt.

De politieke en media aandacht is op gang gekomen door een NCRV documentaire over de tweede kans voor de werknemer van de Hoop.   ,,We hadden open moeten zijn over het verleden van de psychiater", zo laat de voorzitter van de Raad van bestuur van de Hoop, Jaap de Gruijter.

De zaak rond de Dordtse psychiater Van R. toont aan dat justitie en de IGZ nauwelijks met elkaar communiceren. Daardoor kon het gebeuren dat Van R. ondanks zijn veroordeling voor kinderporno toch aan het werk bleef bij de reformatorische ggz-instelling De Hoop in Dordrecht. Tweede Kamerlid Marith Rebel van de PvdA stelt op 13 januari kamervragen aan minister Schippers.

 

Artsen die voor bepaalde delicten zijn bestraft zouden altijd bekend moeten zijn bij de IGZ, die hun zaken bij de tuchtrechter kan aanbrengen, vindt de PvdA. Maar dat gebeurt bijna nooit, ondanks dat er sinds 2011 bij Justitie een protocol voor is.

- See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id21072-pedopsychiater-leidt-tot-kamervragen.html#sthash.wu4vXzL0.dpuf

De zaak rond de Dordtse psychiater Van R. toont aan dat justitie en de IGZ nauwelijks met elkaar communiceren. Daardoor kon het gebeuren dat Van R. ondanks zijn veroordeling voor kinderporno toch aan het werk bleef bij de reformatorische ggz-instelling De Hoop in Dordrecht. Tweede Kamerlid Marith Rebel van de PvdA stelt op 13 januari kamervragen aan minister Schippers.

 

Artsen die voor bepaalde delicten zijn bestraft zouden altijd bekend moeten zijn bij de IGZ, die hun zaken bij de tuchtrechter kan aanbrengen, vindt de PvdA. Maar dat gebeurt bijna nooit, ondanks dat er sinds 2011 bij Justitie een protocol voor is.

- See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id21072-pedopsychiater-leidt-tot-kamervragen.html#sthash.wu4vXzL0.dpuf

 

De zaak rond de Dordtse psychiater Van R. toont aan dat justitie en de IGZ nauwelijks met elkaar communiceren. Daardoor kon het gebeuren dat Van R. ondanks zijn veroordeling voor kinderporno toch aan het werk bleef bij de reformatorische ggz-instelling De Hoop in Dordrecht. Tweede Kamerlid Marith Rebel van de PvdA stelt op 13 januari kamervragen aan minister Schippers.

 

Artsen die voor bepaalde delicten zijn bestraft zouden altijd bekend moeten zijn bij de IGZ, die hun zaken bij de tuchtrechter kan aanbrengen, vindt de PvdA. Maar dat gebeurt bijna nooit, ondanks dat er sinds 2011 bij Justitie een protocol voor is.

- See more at: http://www.skipr.nl/actueel/id21072-pedopsychiater-leidt-tot-kamervragen.html#sthash.wu4vXzL0.dpuf

Op de website van de Dordtse instelling is een uitgebreide toelichting gegeven.

Bericht van de Hoop

De Hoop biedt arts met strafblad tweede kans

In Nederland is op dit moment de discussie actueel of artsen die ernstig in de fout zijn gegaan nog wel patiënten mogen behandelen. Een discussie die ook binnen De Hoop in Dordrecht actueel is, nu een van zijn psychiaters voor zijn indiensttreding bij De Hoop  veroordeeld is vanwege het in bezit hebben van kinderporno.

Het programma De Monitor besteedt in zijn programma van 11 en 18 januari aandacht aan deze kwestie. Jaap de Gruijter, voorzitter van de Raad van Bestuur, reageert op deze media-aandacht.

Welke functie vervult de medewerker in uw organisatie?
“Onze medewerker is psychiater en werkt op twee afdelingen waar wij verslaafde volwassenen behandelen.”

Was u op de hoogte van de veroordeling van deze medewerker?
“Bij zijn sollicitatiegesprek in 2012 bij De Hoop heeft de medewerker ons direct openheid van zaken gegeven met betrekking tot zijn strafrechtelijk verleden, in zijn geval vanwege het in bezit hebben van kinderporno. Hij is ook open geweest over het feit dat hij na zijn veroordeling in zijn praktijk nog een aantal vrouwen heeft behandeld die zelf te maken hebben gehad met misbruik, wat tot ontzettend veel pijn en verdriet heeft geleid bij deze vrouwen. Ik weet dus waarvoor hij een aantal jaren daarvoor veroordeeld is door de strafrechter. De psychiater heeft oprecht berouw betoond en is na zijn veroordeling succesvol in behandeling geweest. Vóór hij bij ons solliciteerde, had hij zelf al contact gehad met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of hij zijn beroep van psychiater zou kunnen blijven uitoefenen. De IGZ heeft die vraag toen positief beantwoord, maar ook voorwaarden gesteld waaraan hij zich moet houden om zijn vak te kunnen blijven uitvoeren. Zelf hebben wij in deze sollicitatieprocedure in 2012 ook veel contact gehad met de IGZ.”

Wat is er dan door u met IGZ afgesproken?
“Dat wij actief toezien op de voorwaarden die de IGZ al had afgesproken met de psychiater. Namelijk dat hij geen jongeren behandelt en ook geen mensen behandelt die zelf te maken hebben met seksuele stoornissen of trauma’s. Hele logische voorwaarden dus. Wij begeleiden de psychiater en controleren of hij zich aan deze voorwaarden houdt. ”

Maakt u zichzelf als organisatie niet enorm kwetsbaar door zo iemand in dienst te nemen?
“Ja, en daarvan zijn we ons vanaf het allereerste moment bewust. Het is dan ook een groot dilemma geweest om de psychiater in kwestie wel of niet aan te nemen. Kinderporno is een ernstig vergrijp want het gaat over het misbruiken van kwetsbare mensen. Dat hij na zijn veroordeling maar voor zijn komst naar De Hoop nog een tijd door is gegaan met het behandelen van misbruikte vrouwen is volstrekt af te keuren. Onze afkeuring van zijn gedrag uit het verleden, hebben we hem dan ook volstrekt helder gemaakt. Wij weten als geen ander wat misbruik van mensen kan betekenen; wij zien dagelijks heel wat gebrokenheid om ons heen op alle behandellocaties van De Hoop.

Maar we hebben deze man een tweede kans willen bieden, vanuit een diepe overtuiging die in ons werk verankerd is. Iedereen die bij ons binnen komt, verdient een tweede kans en willen we op weg helpen naar een nieuw leven. Dat geldt in de eerste plaats voor onze cliënten, maar omdat dit onderdeel is van het DNA van onze organisatie ook voor onze medewerkers. Tegelijkertijd mag die tweede kans voor medewerkers nooit ten koste gaan van de veiligheid van onze cliënten. Door ons te houden aan de voorwaarden van de IGZ kunnen we ook die veiligheid van de cliënten waarborgen. Een fors dilemma dus met belangrijke pro’s en contra’s. Uiteindelijk hebben we dit dilemma beantwoord met het besluit om de psychiater aan te nemen en onszelf te houden aan de voorwaarden van de Inspectie.”

Weten collega’s en cliënten van zijn achtergrond?
“We hebben uit privacyoverwegingen de bekendheid met de strafrechtelijke achtergrond van de medewerker binnen onze organisatie zo klein mogelijk gehouden. Van zijn collega’s binnen De Hoop is alleen de eindverantwoordelijke behandelstaf op de hoogte gebracht. Cliënten en andere collega’s zijn dus niet geïnformeerd over zijn verleden. Nu de zaak van de medewerker in de publiciteit is gekomen, vinden wij het belangrijk om de cliënten en de overige collega’s in te lichten. Dat hebben we dan ook zo zorgvuldig mogelijk gedaan.”

De politiek pleit inmiddels voor stevige sancties als artsen strafrechtelijk veroordeeld zijn. Tot aan beroepsverboden toe. Wat vindt u daarvan en wat betekent dat voor uw instelling in dit concrete geval?
 “Ook wij zien dat de politiek vraagt om strengere wetgeving. Minister Schippers bereidt ook nieuwe wetgeving voor, waarin overigens meer maatregelen worden uitgewerkt dan alleen een absoluut beroepsverbod. Bijvoorbeeld dat de Inspectie strenge voorwaarden kan stellen aan het functioneren van artsen, precies zoals in het geval van onze psychiater is gebeurd.

Het is voor De Hoop volstrekt helder dat wij ons aan de wetten en regels van dit land houden. In 2012 hebben we ons aan de wet gehouden en ons daarin ook laten toetsen door de Inspectie die daar toezicht op houdt. Als in de toekomst de wetgeving zou wijzigen, zullen we ons ook daaraan houden. Tegelijkertijd zullen we ook trouw aan onszelf blijven. Als iemand binnen de spelregels van de wet een tweede kans kan krijgen, zullen we dat ook doen. Vanuit die gedachte zijn we veertig jaar geleden als De Hoop opgericht en dat willen we blijven doen. Veel mensen die door deze samenleving waren afgeschreven, mochten bij ons op weg gaan naar een nieuw leven. We hopen dat we daar nog lang mee door mogen gaan.”

Lees meer over:

ncrv de hoop ggz
Deel dit bericht met je vrienden!