zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

CU/SGP: "Gun de Marktkooplui flexibiliteit"

18 december 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - CU/SGP: "De Dordtse markt staat bekend als een sterke en kwalitatief hoge weekmarkt; hierdoor heeft Dordrecht al twee keer de prijs van de ‘Beste Markt van Nederland’ gewonnen. Om te voorkomen dat het een ratjetoe wordt is een strak vergunningstelsel met bijbehorende rechten en verplichtingen een noodzaak. Dat regelt onder meer dat een vergunninghouder op tenminste 10 van 13 zaterdagen, gedurende de hele marktdag, persoonlijk aanwezig moet zijn. Dit is een punt van discussie omdat er markthandelaren zijn die dit als knellend ervaren.

Door zowel marktcommissie, marktmeester, alsmede het College wordt gesteld dat persoonlijke inneming van de standplaats bijdraagt aan de kwaliteit van de markt. De kwaliteit zou beter zijn als de ondernemer zelf aanwezig is. Hierbij speelt ook het argument dat men, terecht, beducht is voor het Stoepjeseffect; wat inhoudt dat de markt overgenomen wordt door grote landelijke ketens die overal kramen hebben. Dit zou het unieke karakter van de Dordtse Markt aantasten. We delen deze zorg en steunen de zelfstandige marktondernemer.

Het opleggen van verplichte persoonlijke aanwezigheid, zonder dat daarbij structureel de mogelijkheid is om een vervanger op te laten treden vindt de CU/SGP een te grote beperking van de vrijheid van de ondernemer. Daarnaast betwijfelen we of er een direct verband is tussen verplichte persoonlijke aanwezigheid van de vergunninghouder en een kwalitatief goede markt. Steden, zoals bijv. Maastricht, die recent de prijs van Beste markt van Nederland gewonnen hebben, gaan in veel gevallen soepeler om met het punt van verplichte aanwezigheid. op initiatief van BvD samen met CU/SGP, CDA, VVD en PvdA is er een amendement ingediend dat het mogelijk maakt dat marktkooplui maximaal 4 uur afwezig mogen zijn. En dat hij zich gedurende die tijd mag laten vervangen om zelf andere activiteiten te verrichten.Voorwaarde is wel dat de vergunninghouder zowel bij het opzetten als bij het afbreken van de kraam persoonlijk aanwezig moet zijn. Het amendement werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen."

Lees meer over:

markt college cu/sgp
Deel dit bericht met je vrienden!