zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Gesprek over plan noodfonds Drechtsteden komt op gang

27 november 2014

DRECHTSTEDEN - Het plan voor een noodhulpbureau Drechtsteden gaat leven. Het CDA in Sliedrecht gaf daarover gisteren direct een verklaring over uit.

Het Platform dak- en thuislozen in Dordrecht zal er komende week over vergaderen. De opzet is dat het rapport, met nog enkele kleine aanvullingen, zo spoedig mogelijk zal worden aangeboden op regionaal en locaal niveau.

Het gaat in het rapport om het direcxt helpen van mensen, zodat wanneer iemand in het water ligt, haal je die persoon er eerst uit en gaa je op de kant niet praten over regelingen die wel of niet van toepassingen zijn. De hoop is dat contact met een noodfonds helpen ook sneller op het pad brengt en houdt van de hulpverlening in welke vorm dan ook.

Verklaring CDA Sliedrecht:
CDA Sliedrecht voorstander van "Noodhulpbureau”
26-11-2014

De fractie van CDA Sliedrecht heeft aangekondigd om op de eerstvolgende raadsvergadering vragen te stellen over het initiatief voor een ‘noodhulpbureau’ in de Drechtsteden. Zo’n bureau geeft geld aan mensen die acute problemen verkeren, bijvoorbeeld doordat de wasmachine stuk gaat.

Vandaag bericht AD De Dordtenaar uitgebreid over dit initiatief. Het zou in onze regio gaan over 1.400 huishoudens. Daar schrikt Ton Spek – fractievoorzitter – van, maar verbaast hem niets. “Dit sluit aan bij de zorgen van de fractie voor mensen die tussen wal en schip vallen. Al eerder pleitte het CDA om oog te hebben voor groepen die getroffen worden door stapeling van bezuinigingen op verschillende beleidsterreinen. Ook is de ‘stille armoede’ een groot probleem. De kinderombudsman constateerde dat 1 op de 9 kinderen (dat zijn er 3 in elke klas) in armoede leeft.’

Vergeten doelgroep
“In alle plannenmakerij, zoals recent uit de begroting 2015 blijkt, wordt hier geen Euro extra in geïnvesteerd. Deze doelgroep lijkt wel vergeten. Wij zijn erg geïnteresseerd in het hele rapport en geven het college graag een stimulans om hun invloed aan te wenden om dit initiatief te laten slagen.”

Daarom heeft de fractie het rapport opgevraagd en aangekondigd op 9 december 2014 mondelinge vragen te gaan stellen.

Zie ook:

Lees meer over:

drechtsteden noodfonds
Deel dit bericht met je vrienden!