zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Leesplezier op OBS Mondriaan

25 november 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Op dinsdag 18 november jl. hebben de leerlingen van OBS Mondriaan een pasje gekregen waarmee ze in alle bibliotheken van de Bibliotheek AanZet gratis boeken kunnen lenen. Wethouder Bert van der Burgt reikte het eerste pasje uit aan Sushu Poulina, een leerling uit groep 5.

In een korte toespraak geeft de wethouder aan dat hij lezen erg belangrijk vindt. De gemeente zorgt dan ook samen met de bibliotheek voor mogelijkheden om het lezen op scholen te stimuleren. Vervolgens werden de bibliotheekpasjes via een rode loper gepresenteerd aan de groepsleerkrachten.

Diana van der Groesen, de bibliotheekconsulent van de Bibliotheek AanZet op de Mondriaan, gaf een toelichting op het gebruik van de pasjes. Ook zij benadrukte nogmaals het belang van lezen voor het onderwijs en de taal-/ leesontwikkeling van de leerlingen.

Om het lezen te bevorderen heeft OBS Mondriaan twee leescoördinatoren, Marijke Schat en Jolanda Zijdemans, aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor het promoten en enthousiasmeren van het lezen binnen de school. Uiteraard werken zij nauw samen met de bibliotheekconsulent Van der Groesen.

De cijfers*
•    Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1.000 nieuwe woorden per jaar.
•    De omvang van de schoolbibliotheek en aanwezigheid van een professionele
bibliotheekconsulent zorgt voor betere leesresultaten van het kind.
•    Samenwerking tussen bibliotheekconsulent en leerkracht verhoogt de opbrengst
van de schoolbibliotheek.
•    Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten. Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.
•    De taal van prentenboeken is veel rijker dan de taal van alledaagse gesprekken.
Deze boekentaal verrijkt de woordenschat van kinderen en bereidt hen voor op het begrijpend lezen in de midden- en bovenbouw van de basisschool.
•    Vrij-lezen programma’s, die langer dan een jaar uitgevoerd worden, leiden bijna zonder uitzondering tot hogere scores op begrijpend lezen.

*Bron: Meer lezen, beter in taal; effecten van lezen op taalontwikkeling (2011) Uitgave van Kunst van Lezen.

Film De Bibliotheek AanZet op school:

Lees meer over:

bibliotheek mondriaan op school
Deel dit bericht met je vrienden!