zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Hoop voor toekomst christelijke jeugd-ggz: 'De Hoop en Eleos komen met landelijke raamovereenkomst'

18 november 2014 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De regio Zuid-Holland-Zuid (ZHZ) heeft met De Hoop ggz en Eleos een landelijke raamovereenkomst voor christelijke jeugd-ggz opgesteld. De overige 41 regio’s in het land ontvangen een oproep de raamovereenkomst te ondertekenen, zodat in zoveel mogelijk regio’s deze christelijke jeugd-ggz beschikbaar blijft.

Vanaf 1 januari 2015 zal de nieuwe Jeugdwet van kracht zijn. Gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor de inkoop en regulering van de jeugdzorg. In christelijk Nederland groeit de bezorgdheid over de vraag of ouders en kinderen vanaf 2015 nog wel een beroep kunnen doen op jeugd-ggz met een christelijke identiteit. Ouders en jongeren afkomstig uit meer dan 30 van de 42 jeugdzorgregio’s wenden zich tot op de dag van vandaag met hun hulpvraag tot De Hoop ggz en Eleos, twee landelijk werkende organisaties voor specialistische christelijke jeugd-ggz. Deze organisaties vrezen dat gemeenten, hoewel zij verplicht zijn rekening te houden met specifieke levensbeschouwelijke wensen van de hulpvrager, eerder geneigd zullen zijn ouders of jongeren te verwijzen naar de plaatselijke en regionale jeugd-ggz.

Licht aan de horizon
Jaap de Gruijter, voorzitter van de Raad van Bestuur van De Hoop ggz: ‘Regio ZHZ heeft een landelijke raamovereenkomst opgesteld samen met De Hoop ggz en Eleos. Daardoor gloort nu hoop voor het behoud van het landelijk aanbod voor christelijke jeugd-ggz. We verwachten dat veel regio’s in het land zullen aanhaken bij deze raamovereenkomst, zodat kinderen en hun ouders vanuit het hele land volgend jaar ook kunnen kiezen voor christelijke jeugd-ggz.’

Raamovereenkomst
De raamovereenkomst is vandaag ter ondertekening aangeboden aan alle transitieregio’s. Regio ZHZ is bereid als vertegenwoordigende regio op te treden namens de  regio’s en gemeenten die de overeenkomst tekenen. Het ministerie van VWS ondersteunt en stimuleert deze wijze van samenwerking bij contractering van dit soort specialistische jeugdzorg.

Diversiteit: een must
Michiel van der Vlies, wethouder van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en verantwoordelijk portefeuillehouder Jeugd van de regio ZHZ maakt zich sterk voor het behoud van christelijke jeugd-ggz. ‘Het gaat om veel meer dan de wettelijke verplichting van gemeenten om keuzevrijheid van identiteitsgebonden zorg te garanderen. Voor de burgers in onze regio vinden wij het een must om de diversiteit te behouden’, aldus Van der Vlies. ‘De Hoop ggz en Eleos hebben in onze regio beide al jarenlang een prima reputatie met hun aanbod van identiteitsgebonden zorg. De beschikbaarheid van deze christelijke jeugdzorg willen we ook in de toekomst waarborgen. Dat kan alleen als veel  regio´s deze overeenkomst tekenen, omdat het aanbod anders versplintert en uiteindelijk zal verdwijnen. Wij willen dit specifieke aanbod juist behouden. Om dat te bereiken willen we, juist ook in het belang van onze eigen inwoners, graag een stapje extra doen door de landelijke inkoop te coördineren en daarmee ook aan efficiëntie te winnen. We moeten niet allemaal hetzelfde wiel uitvinden.’

Eerste stap
Interim bestuurder Gijsbert Buijs van Eleos: ‘We zijn enorm blij hoe de regio ZHZ haar verantwoordelijkheid neemt door als coördinerende regio op te treden. Tegelijk zijn we ons er terdege van bewust dat dit nog maar een eerste stap is. We kunnen het landelijke aanbod van christelijke jeugd-gzz alleen garanderen als veel regio’s zich aansluiten. Dat is pure noodzaak. Met het oog op alle jongeren en gezinnen die onze zorg nodig hebben, hopen we van harte dat dat op korte termijn realiteit zal worden.’

 

Lees meer over:

de hoop zuid-holland-zuid gz
Deel dit bericht met je vrienden!