zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Aantal schooluitvallers in de regio daalt fors. Gezamenlijke aanpak werpt vruchten af

3 november 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Het aantal voortijdig schoolverlaters in de regio Zuid-Holland Zuid daalt. Dit blijkt uit de definitieve cijfers over het schooljaar 2012-2013 die deze week zijn verschenen. De regio telt nu 964 voortijdig schoolverlaters (2,4%). Een jaar eerder waren dit er 1358 (3,3%): een daling van 27%. Ten opzichte van het schooljaar 2007-2008 is het aantal voortijdig schoolverlaters zelfs al met 38% gedaald.

Het grootste ROC in de regio, ROC Da Vinci College, laat eveneens een positieve ontwikkeling zien. Uit de definitieve cijfers blijkt een daling van 12,9% ten opzichte van een jaar eerder.

Belang startkwalificatie
Uit recente studies blijkt eens te meer het belang van een startkwalificatie : van de jongeren mét een startkwalificatie heeft na één jaar 72% een baan, van de jongeren zonder startkwalificatie is dat 42%. In de regio wordt daarom intensief samengewerkt tussen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs en de Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten). Gezamenlijk zijn diverse maatregelen genomen rond de thema’s: aansluiting vo-mbo, begeleiding in de schoolloopbaan, verzuim en  specifieke maatregelen voor kwetsbare leerlingen. Deze maatregelen blijken te werken, nu het aantal voortijdig schoolverlaters daalt.

Ook daling in 2013-2014
Verwacht wordt dat het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar 2013-2014 opnieuw zal dalen. Hoewel het hier nog om voorlopige cijfers gaat, lijkt het aantal voortijdig schoolverlaters voor 2013/14 op 879 (2,13%) jongeren uit te komen. Dit zou opnieuw een daling van ruim 11% betekenen ten opzichte van het (school)jaar ervoor. In februari wordt voor dit jaar een meer nauwkeurige prognose verwacht.

Deel dit bericht met je vrienden!