maandag 6 december 2021

Alles over Dordrecht

Meldpunt over de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) online.

15 oktober 2014 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Vanaf heden is er een meldpunt op internet waar klanten van de Sociale Dienst Drechtsteden, of hun omgeving, meldingen kwijt kunnen over hun ervaringen.

Het meldpunt is opgezet gezamenlijk door Partij van de Arbeid, Groen Links en de Socialistische Partij. Leden van deze partijen kregen de afgelopen jaren via vele kanalen verontrustende signalen over problemen van mensen met de SDD. Onder andere, maar niet uitsluitend, met betrekking tot bejegening, zeer strikte handhaving van regels - die zoveel mogelijk in het nadeel van de client worden uitgelegd, lange wachttijden, reïntegratie-trajecten met een neerbuigend karakter, en zonder uitzicht op een baan.

Met de drie grote decentralisaties die nu onder grote tijdsdruk worden uitgevoerd, met daarbij drastische bezuinigingen op zowel de uitkeringen, als de mogelijkheden voor beschut werk, als op de voorzieningen in de zorg, is te verwachten dat de problemen de komende tijd zeker niet kleiner zullen worden.

Het meldpunt moet een centraal punt worden waarop ervaringen binnen kunnen komen. Overigens staan we ook open voor zaken die goed gaan. Doel van het meldpunt is niet om de SDD aan te vallen, tenslotte wordt daar een zeer belangrijke taak vervuld. Maar wel om te komen tot een beleid en een uitvoering die uitgaan van menselijke waardigheid, en daadwerkelijke hulp voor
degenen die dat nodig hebben.

Indien we meldingen ontvangen van mensen die persoonlijk in de knel zijn gekomen door het beleid, of het het handelen van de SDD, dan zullen die meldingen worden opgepakt door één van de hulpdiensten of ombudsteams van de deelnemende partijen.

Veel clienten van de SDD hebben angst om zaken aan de orde te stellen. Er is vrees voor represailles. Begrijpelijk want veel mensen kunnen het hoofd nauwelijks boven water houden, en kortingen en sancties kunnen de laatste druppel zijn. Daarom biedt het meldpunt ook de mogelijkheid om problemen anoniem te melden.

Het meldpunt is te bereiken via de link meldpunt-sdd.nl

Alle gegevens gemeld via het meldpunt zullen in vertrouwen worden behandeld. Persoonlijke zaken zullen niet gedeeld worden met wie dan ook, tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de melder voor het oplossen van een concrete zaak.

Voor vragen kunt u terecht bij de initiatiefnemers:

PvdA, Cor van Verk, corvanverk2@hotmail.com, 06-21553044 Groen Links, Kitty Kruger, kittykruger61@gmail.com, 06-44070697 SP, Ronald Portier, ronald@portier.eu, tel. 06-36397838

Lees meer over:

SDD decentralisatie meldpunt
Deel dit bericht met je vrienden!