zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht-West in balans - Stimuleringsprogramma wordt voortgezet

6 oktober 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht, Trivire en Woonbron zetten de samenwerking om de kwetsbare wijken van Dordrecht West te versterken, voort. Gezamenlijk nodigen ze de bewoners van deze wijken uit actief mee te helpen de buurt te verbeteren.

De gemeente en corporaties investeren en werken al geruime tijd samen in Dordt West. Sinds 2013 zijn de eerste stappen gezet voor een krachtiger stimuleringsprogramma op een manier die past bij deze tijd. Nu de decentralisatie van zorg ook gevolgen heeft voor deze wijken en er meer van inwoners zelf verwacht wordt, willen de partners de participatiekracht en zelfredzaamheid vergroten.

Bewoners dienen meer verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor elkaar en voor de samenleving. Wethouder Reynvaan over de verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij; 'Zijn we er klaar voor? Een groot deel van de inwoners wel maar er is een kwetsbare groep die niet mee doet en nog te afhankelijk is. We vergroten de participatiekracht en zelfredzaamheid met zachte hand. We stimuleren ze mee te doen.'

Successen vasthouden
De investeringen van Woonbron, Trivire en gemeente hebben de wijken in Dordt West versterkt. Onder de noemer 'Dordt West in balans' hebben corporaties en gemeente de kwetsbare wijken Oud- en Nieuw Krispijn, Wielwijk en Crabbehof de afgelopen jaren verbeterd. De corporaties zijn dit jaar geconfronteerd met een sterk gewijzigd Rijksbeleid: 'Zorg voor woningen en woongenot voor mensen met een kleine beurs! Andere activiteiten in de wijk? Daar zijn andere organisaties voor,' zo luidt kort samengevat de boodschap uit Den Haag.

De gemeente en de corporaties zijn zich bewust van de maatschappelijke veranderingen. De Corporaties: 'We hebben de uitdrukkelijke wens om de successen van het tijdelijke stimuleringsprogramma vast te houden. We hebben met een realistische en kritische blik naar de huidige invulling van het programma gekeken en keuzes gemaakt.'

Dit heeft geleid tot drie speerpunten:
Vergroten van zelfredzaamheid en participatie van inwoners.

Zo veel mogelijk verduurzamen van de activiteiten en projecten. We zetten activiteiten voort, vooral via onze eigen organisaties. De belangrijke projecten worden voortgezet. Daarbij gaan we wel van 'stimuleren en financieren' naar 'faciliteren' (van bewonersinitiatieven). Dit proces vraagt tijd en aandacht en wordt ondersteund door een nieuwe projectorganisatie.

Beter benutten van reguliere inzet van producten en diensten van professionals in de wijken op de activiteiten van inwoners en andere organisaties.
De partners zetten zich naast deze speerpunten ook in voor schone, hele en veilige wijken.

Creatief meebewegen
Deze keuzes vormen een de basis voor een goede samenwerking en voortzetting van het stimuleringsprogramma. Wethouder Reynvaan: ‘De opgaven in de wijken zijn duidelijk. We zetten ons gezamenlijk in voor de wijken. We hebben samen besloten met een compacte organisatie de wijken van Dordt West te blijven versterken.’ De partners in zorg en welzijn gaan nog nadrukkelijker samenwerken.

De sociale wijkteams worden voortgezet. De partijen zijn het er echter over eens dat zij het niet alleen kunnen. 'Het lukt alleen door samen te werken met bewoners en met andere organisaties in de wijken.'

Lees meer over:

stimulering dordrecht-west
Deel dit bericht met je vrienden!