Friday 17 September 2021

Alles over Dordrecht

Beter Voor Dordt: doorpakken met de uitwerking van de motie ‘Ondernemersfaciliteiten’

1 oktober 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Beter Voor Dordt roept het Dordtse College van B&W op tot uitwerking van de motie “Ondernemersfaciliteiten” uit 2013. Op 30 september jongstleden is in de commissie sociaal van de Dordtse gemeenteraad de uitwerking van de motie “Ondernemersfaciliteiten” besproken.

De resultaten van dit onderzoek verbazen Beter Voor Dordt niet en bevestigen wat Dordtse ondernemers al jaren roepen. Het onderzoek geeft duidelijk aan dat de traditionele manier van denken, “Als gemeente weten wij wel wat goed voor u is”, definitief van de baan is. Ondernemers willen met de gemeente samenwerken om dienstverlening aan ondernemers verder uit te werken, is te lezen in het onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD). Dit moet dan ook zo snel mogelijk worden opgepakt als het aan Beter Voor Dordt ligt.

Beter voor Dordt wil een stad waarin kansen voor ondernemers worden onderkend en gestimuleerd. Dit is een vanzelfsprekendheid. Wij zijn van mening dat gevestigden als startups zeer belangrijk zijn voor onze stad. Zij leveren een enorme bijdrage aan de leefbaarheid, levendigheid, creativiteit, uitstraling, werkgelegenheid, stageplekken, en zo meer.

Daarnaast vindt Beter voor Dordt het belangrijk dat het groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) laagdrempelig een beroep kan doen op ondersteuning. Deze groep ondernemers is zeer belangrijk voor onze stad. Helaas, maar de toename van het aantal faillissementen in de afgelopen jaren, maakt het wat ons betreft noodzakelijk dat er anders naar ondernemersuitdagingen wordt gekeken. Ook het verdwijnen van een aantal ondersteunende faciliteiten, zoals de Kamer van Koophandel, noodzaakt dit. De recente oproep van Vereniging van Werkgevers Drechtsteden om een centraal loket in te stellen voor ondernemers is een bevestiging hiervan.

Namens de fractie Beter Voor Dordt

Lees meer over:

ondernemers werkgevers BVD
Deel dit bericht met je vrienden!