Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

De VVD maakt Dordtse koopzondag mogelijk

24 september 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Het initiatiefvoorstel van de VVD om de koopzondag mogelijk te maken is met grote meerderheid aangenomen in de gemeenteraad van Dordrecht.

De belangrijkste uitgangspunten van het voorstel zijn:
•    Ondernemers krijgen nu de mogelijkheid om zelf te beslissen wanneer zij hun winkel willen openen. Hierdoor vermindert de regeldruk. De ondernemer wordt niet verplicht open te zijn maar krijgt de vrijheid om zelf te beslissen of hij zijn winkel op zondag opent.
•    De concurrentiepositie van Dordrecht verbetert door op zondag de winkels te openen. Dordrecht komt op gelijke hoogte te staan met Rotterdam en Breda, waar de winkels iedere zondag geopend zijn.

Met dit initiatief van de VVD hoeven Dordtenaren niet langer uit te wijken naar andere steden en kunnen in hun eigen stad winkelen. De binnenstad wordt op zondag levendiger. Dit is positief voor de toeristen die Dordrecht bezoeken. Ook is dit een kwaliteitsimpuls voor Dordrecht als centrumstad in de regio Drechtsteden.

De koopzondag kan gevolgen hebben voor het parkeren in de binnenstad. Momenteel is het op zondagmiddag vrij parkeren in de binnenstad. De VVD heeft aan het college gevraagd om     aandacht te hebben voor overlast van geparkeerde auto’s van het winkelend publiek waardoor bewoners van de binnenstad eventueel geen parkeerplaats kunnen vinden in de nabijheid van hun woning. Als dit gebeurt dan verzoekt de VVD het college om maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het invoeren van betaald parkeren op zondag vanaf 12 uur.

Het is nu aan de winkeliers om de handschoen op te nemen en te zorgen dat de verruiming van winkeltijdenverordening een succes wordt voor Dordrecht.

Lees meer over:

VVD zondag winkelopening
Deel dit bericht met je vrienden!