zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

Beter voor Dordt: "Subsidiegelden goed besteden"

12 september 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - In de discussie met betrekking tot de uitvoering van jeugdzorg en maatschappelijke voorzieningen door de gemeentes heeft Beter Voor Dordt al regelmatig aangegeven dat er een grens gesteld moet worden aan de inkomens van bestuurders van de gesubsidieerde en aanbestede organisaties.

BETER VOOR DORDT heeft daarom bij de bespreking van het WMO - beleidsplan aangegeven dat Dordrecht een voorbeeldrol zou moeten gaan vervullen met betrekking tot het maximale inkomen van bestuurders van de organisaties waar de Gemeente mee in zee gaat.

De fractie zal daarom tijdens de bespreking op 23 september in de Raad een motie hierover indienen waarin het College wordt gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om dit aan te pakken.

De fractie vindt de huidige situatie zorgelijk. Het geld van de Gemeente dient naar de mensen en de activiteiten te gaan.                                                                                                                                       
Wat betreft BETER VOOR DORDT is het onwenselijk dat de Gemeente in zee gaat met instellingen die bestuurders in dienst hebben die meer verdienen dan de minister.

Lees meer over:

WMO subsidie BVD
Deel dit bericht met je vrienden!