donderdag 9 december 2021

Alles over Dordrecht

Verenigde Senioren Partij (VSP) wil weten hoeveel Dordtenaren wachten op plek in verzorgingshuis

30 augustus 2014

DORDRECHT - De Verenigde Senioren Partij (VSP) Dordrecht wil van de gemeente weten hoeveel mensen in Dordt op de wachtlijst staan voor een plek in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Naar aanleiding van een uitzending van het TV programma Nieuwsuur komt raadslid Margret Stolk aan een aantal van 75.

Ze legt het college het volgende voor:

Ruim 10.000 mensen wachten op een plek in een verzorgingshuis of verpleeghuis volgens de uitzending van Nieuwsuur.

Voor Dordrecht zouden dit er plm. 25 moeten zijn.

Naar aanleiding van deze televisie-uitzending hebben wij contact gezocht met een aantal Dordtse tehuizen en kwamen wij op 75 mensen uit die een geldige CIZ indicatie hebben (van 4 tot en met 7)

Tevens blijkt uit het  onderzoek van Nieuwsuur dat mensen vaak niet weten in welke categorie ze zijn geplaatst. Dat wordt aan cliënten en mantelverzorgers niet actief gemeld. Bovendien worden aanvragers bijna altijd automatisch als wenswachtend aangemerkt. De reden daarvoor ligt in het feit dat bij het aanvragen van een indicatie direct naar een voorkeur wordt gevraagd. Daar komt nog bij dat zorgkantoren, die de langdurige zorg organiseren, vaak een streng beleid voor de categorie actief wachtend voeren. Uit onderzoek blijkt dat alleen crisisgevallen hiervoor in aanmerking komen.

Dit betekent dat heel veel mensen buiten de boot vallen. Dat zijn mensen van wie de VSP vindt dat ze zorg móeten krijgen. Het zijn tenslotte mensen die wel een indicatie hebben en dus het recht op het verzilveren van die zorg. In de praktijk wachten deze mensen wanhopig op hun beurt.

Onze fractie heeft de volgende vragen:

1.      Bent u hiervan op de hoogte?

2.      Zijn de zorginstellingen in Dordrecht naar uw mening goed voorbereidt?

3.      Kunt u aangeven wat de situatie met betrekking tot de wachtlijsten was voordat deze maatregelen van kracht zijn geworden en hoe de situatie nu is?

4.      Hebben de zorginstellingen wachtlijsten onder controle?

5.      Heeft u inzicht in wat de zorginstellingen doen om de verontrusting bij de Dordtse burgers weg te nemen?

6.      Bieden de zorginstellingen alternatieven aan voor de nu ontstane situatie mbt de wachtlijsten?

7.      Zou u bereid zijn om te informeren of en hoe de zorginstellingen de problemen rond de wenswachtenden en actief wachtenden aanpakken?

 

Lees meer over:

vragen vsp
Deel dit bericht met je vrienden!