zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

Bomenvisie voor komende tien jaar vastgesteld

28 juli 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht heeft op 15 juli 2014 de bomenvisie binnenstad 2014 vastgesteld voor een periode van tien jaar. De gemeente hecht grote waarde aan bomen in en rond de binnenstad. Deze visie geeft een beeld van soorten bomen die passen in de binnenstad en de 19e Eeuwse Schil en waar welke soort het best tot zijn recht komt.

Ook is er bij het wegvallen van bomen direct een plan voor nieuwe aanplant.
 
Naar aanleiding van de inspraakperiode is op vijf punten de conceptbomenvisie binnenstad aangepast:
- De bomen op het Groothoofd (plek VII) zijn veranderd van amberbomen naar iepen.
- De hoogte van de solitaire boom op de Spuiboulevard (H) is 25 meter geworden.
- Aan de Vest is een nieuwe solitaire beuk (J) opgenomen nadat de vorige beuk is omgewaaid.
- Bij de beschrijving van de wenslijn is toegevoegd dat naast de technische en ruimtelijke voorwaarden ook de aanwezigheid van draagvlak de mogelijkheid moet geven om over te gaan tot realisatie.
- De solitaire boom aangeduid met A aan de rivierzijde van de Buiten Kalkhaven 40 is veranderd in nummer I.
 
De bomenvisie binnenstad 2014 kunt u hier bekijken. U kunt ook een exemplaar van de visie opvragen via de wijklijn of via het telefoonnummer 14078.
 
Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan:
Het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
 
Voor meer informatie over de bomenvisie binnenstad 2014 kunt u contact opnemen met mevrouw C.R. Bruggeling via telefoonnummer 14078.

Lees meer over:

gemeente visie bomen
Deel dit bericht met je vrienden!