donderdag 2 december 2021

Alles over Dordrecht

Vijf gemeentes krijgen in regio Dordrecht van provincie de wind mee

12 juli 2014

DORDRECHT - (persericht provincie) Vijf gemeenten in Zuid-Holland maken het realiseren van windturbines op hun grondgebied mogelijk. Het gaat om de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Strijen en Zwijndrecht. Initiatiefnemers van windturbines kunnen rechtstreeks bij deze gemeenten een omgevingsvergunning aanvragen. Hierdoor wordt het mogelijk om enkele tientallen windturbines bij te bouwen.

Overeenkomsten

De provincie heeft op 10 juli 2014 in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht met alle 5 gemeenten afzonderlijk een overeenkomst getekend. Hierin staan de afspraken vastgelegd. De provincie zal geen gebruikmaken van haar bevoegdheid om omgevingsvergunningen af te geven. Dit mogen de betrokken gemeenten doen voor de specifieke locaties, die zijn opgenomen in de gisteren door Provinciale Staten vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit en de bijhorende Verordening Ruimte (zie verderop in het bericht. De gemeenten houden hiermee de regie in eigen hand.

Locaties

Het gaat om de volgende locaties:

  1. Binnenmaas: Oude Maas
  2. Cromstrijen: Westerse Polder, Hogezandse Polder
  3. Dordrecht: Merwedezone, Dordtse Kil tot aan Duivelseiland
  4. Strijen: Mariapolder
  5. Zwijndrecht: Groote Lindt

Afgesproken is dat de gemeenten ernaar streven om de eerste initiatiefnemers voor het einde van 2015 van een omgevingsvergunning te voorzien. Of in elk geval het ontwerp van een aangepast bestemmingsplan - om dit mogelijk te maken - uiterlijk op 31 december 2015 ter inzage te leggen. De gemeenten verplichten zich verder tot het opstellen van een participatieplan. Hierin is vastgelegd hoe omwonenden van de komst van nieuwe windturbines kunnen profiteren. De gemeenten rapporteren elk halfjaar over de voortgang aan de provincie.

Effecten leefomgeving en milieu

Als een initiatiefnemer een omgevingsvergunning heeft gekregen, volgt doorgaans het opstellen van een project-MER. Dit onderzoek brengt de effecten op leefomgeving en milieu in kaart. Op basis van de uitkomsten beslist een gemeente over het afgeven van een bouwvergunning.

Doelstelling windenergie

In de provincie Zuid-Holland moeten initiatiefnemers de ruimte krijgen om in 2020 gezamenlijk ten minste 735,5 MW aan windenergie op te stellen. Het vermogen van bestaande windturbines is hierbij inbegrepen. Deze hoeveelheid opgesteld vermogen is in IPO-verband afgesproken en is onderdeel van een nationale doelstelling om 6000 MW aan energie met behulp van wind op te wekken.

Een groot deel van deze 735,5 MW levert de Rotterdamse haven, die ruimte gaat bieden aan circa 300 MW opgesteld vermogen. Goeree-Overflakkee treft planologische voorbereidingen voor in totaal 225 MW aan opgesteld vermogen van bestaande en nieuwe turbines. Het resterende deel van de opgave moet elders in de provincie worden gerealiseerd, onder meer in de 5 gemeenten waar de provincie nu overeenkomsten mee heeft afgesloten.

De gemeenten Alblasserdam, Korendijk, Midden-Delfland, Papendrecht en Westland hebben hun medewerking geweigerd. Deze gemeenten krijgen een provinciaal inpassingsplan opgelegd. Dat betekent dat de provincie hier de regie voert bij het ruimtelijk mogelijk maken van nieuwe windturbines.

Meer informatie

Volg RuimteZH


Lees meer op de webpagina over windenergie.

Lees meer over:

windenergie provincie
Deel dit bericht met je vrienden!