vrijdag 23 oktober 2020

Alles over Dordrecht

Resultaat project natuur in de stad: 'Slechtvalkenjongen geboren in Nestkast'

11 juli 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Dordrecht heeft weer een paar slechtvalken, plus jongen. Sinds kort heeft Huis Te Merwede weer slechtvalken als buurtbewoners gekregen. De laatste keer dat daar slechtvalken voorkwamen was 500 jaar geleden. Begin dit jaar is in opdracht van de gemeente Dordrecht een slechtvalkkast geplaatst door het Natuur-Wetenschappelijk Centrum (onderdeel van de Natuur en Vogelwacht Biesbosch). NVB verwachtte dit jaar nog geen succes van de kast. Zij waren daarom erg verrast toen zij merkten dat er in het broedseizoen toch een slechtvalkenpaar in heeft gebroed.

Tijdens de looptijd van het gemeentelijke programma Stedelijke Ecologische Structuur zijn vele successen geboekt en daar kan nu één aan worden toegevoegd. De NVB, waar de gemeente Dordrecht tijdens de SES veel mee heeft samengewerkt, verwacht dit jaar nog geen bewoners voor de kast. Het stel dat er in zit moet direct na het plaatsen de kast hebben bezet. Op dit moment is het nageslacht zo gegroeid dat de jongen de kast eerdaags zullen verlaten. Op dit moment zit één van de vliegensvlugge jongen bij zonnig weer in het zonnetje voor de kast te wachten tot pa of ma een prooi komt brengen. 

Stedelijke Ecologische Structuur
Het programma Stedelijke Ecologische Structuur is vorig jaar afgesloten. Er zijn tijdens de looptijd van het programma veel onderzoeken gedaan, en ook veel concrete resultaten bereikt. Zo zijn er faunapassages aangelegd of verbeterd, natuurgebieden opgeknapt of aangelegd en op diverse plekken in de stad nest- en woonplekken voor dieren gemaakt. De gemeente heeft voor de SES intensief samengewerkt met Natuur- en Vogelwacht Biesbosch en haar Natuurwetenschappelijk Centrum. Het NWC heeft bijna alle werkzaamheden verricht in opdracht van de gemeente.
 
Bijzonder
Heer Daniël van de Merwede, de destijdse kasteelheer zal zeker slechtvalken gehouden hebben voor de jacht. 500 jaar later leven ze er in vrijheid. Het is voor de natuur- en vogelwereld in Dordrecht bijzonder dat de slechtvalk hier broedt. Slechtvalken bouwen niet vaak zelf nesten. Ze leggen de eieren soms zomaar op een kaal platform of rooster en bij voorkeur heel hoog. Daardoor zijn de risico’s op mislukken groot. Een speciale nestkast voor slechtvalken reduceert de kans op mislukken. De nestkast bij Huis te Merwede zit op 80 meter hoog, in een 100 meter hoge elektriciteitsmast. De kast is er geplaatst met toestemming van Tennet. Het heeft veel moeite gekost om de vergunning voor elkaar te krijgen.
 
Meerdere nesten
In 2011 streek een paar neer in een oud nest van zwarte kraaien in de Biesbosch. Op de Amercentrale en in een hoogspanningsmast in de Zuiderklip bevinden zich min of meer vaste broedplaatsen. Ook op de Moerdijkspoorbrug en in de elektriciteitsmasten bij Baanhoek en in de Sliedrechtse Biesbosch hebben recent slechtvalken gebroed. Naast zeearenden broedt nu dus nog een slechtvalkenpaar binnen de gemeentegrenzen.

Klik hier voor het verslag over het gemeentelijke programma Stedelijke Ecologische Structuur.

 

Lees meer over:

biesbosch nwc ecologisch
Deel dit bericht met je vrienden!