woensdag 23 september 2020

Alles over Dordrecht

Bij de Hoop sluit een locatie en er volgt ontslag voor 40 voltijdbanen

4 juli 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT -  Eind dit jaar sluit De Hoop ggz de deuren van zijn locatie De Ommekeer in het Limburgse Cadier en Keer (bij Maastricht). Het is een van de maatregelen die De Hoop moet nemen om in te spelen op de veranderingen in de zorg.
 
Vanaf de start van De Ommekeer in 2008 is de zorg aan cliënten met een verslaving betaald door de zorgverzekeraars, eigen bijdragen van de bewoners en giften van de achterban van De Hoop. De verwachting van De Hoop was een groei van het aantal gasten én van het budget. Die groei is uitgebleven en de actuele veranderingen in de zorg maken dat een verantwoorde exploitatie niet langer realistisch is. Er is minder zorgbudget en opvangvoorzieningen als De Ommekeer moeten worden afgebouwd. De verslavingszorg zal steeds meer ambulant, in de thuissituatie, moeten worden verleend.
 
Lopende behandelingen van cliënten worden afgerond voor De Ommekeer definitief haar deuren sluit. Als het nodig is krijgen cliënten de mogelijkheid om hun behandelingen op andere locaties van De Hoop te vervolgen. Voor het personeel zoekt De Hoop zoveel mogelijk een maatwerkoplossing, maar er zullen ook ontslagen vallen. Voor het pand wordt naar een passende bestemming gezocht.
 
Sluiting van De Ommekeer is een eerste concrete maatregel die De Hoop moet nemen om in de toekomst haar Bijbelse opdracht te kunnen blijven waarmaken. Die opdracht is sinds de oprichting van De Hoop in 1975 niet verandert en zal dat ook niet doen. De vorm van het zorgaanbod moet wijzigen als omstandigheden wijzigen en middelen afnemen. Het geheel van al de maatregelen zal naast het sluiten van de Ommekeer nog meer personele consequenties hebben. Er zullen in de periode tot 2015 in totaal zo’n 40 voltijdbanen verdwijnen op de diverse locaties van De Hoop. Overleg over een sociaal plan vindt al plaats.

De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. De Hoop heeft locaties in Dordrecht, Rotterdam, Houten, Amersfoort en Vlissingen. Voor meer informatie kan men terecht op www.dehoop.org.

Zie ook:

Lees meer over:

zorg hoop
Deel dit bericht met je vrienden!