zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Medewerkers Bambino gecertificeerd voor VVE-traject Startblokken

4 juli 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT -  Op 25 juni zijn opnieuw acht pedagogisch medewerkers van Bambino geslaagd voor het VVE-traject Startblokken. De kinderopvang van Bambino mag zich VVE-gecertificeerde opvang noemen. Dit houdt in dat er gericht en op professionele wijze wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die bijvoorbeeld iets achterlopen in de ontwikkeling of de Nederlandse taal nog niet goed beheersen kunnen door pedagogisch medewerkers extra worden ondersteund. Tevens zijn een aantal medewerkers geslaagd voor de taaltrainingen van Da Vinci die zijn uitgezet onder VVE-kinderopvang ter verbetering van de pedagogische kwaliteit.
 
Bambino is in het proces van certificering voor het VVE-traject Startblokken begeleid door Driestar Educatief. Startblokken is een erkend programma rondom voor- en vroegschoolse educatie waarbij pedagogisch medewerkers peuters stimuleren in hun ontwikkeling, met spel als belangrijkste instrument. Met de training Startblokken hebben de medewerkers van Bambino praktische handvatten gekregen om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Jonge kinderen leren door zelf actief bezig te zijn, te handelen, te spelen en veel te praten.
 
Professioneel team
Ineke Linssen, directeur van Bambino: “Ik ben trots op ons enthousiaste en professionele team. Ik wens onze kinderen vooral veel speelplezier. Want leren in de kinderopvang is vooral heel veel spelen!”
 
Bambino
Bambino is een christelijke kinderopvangorganisatie voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Bambino biedt dagopvang en buitenschoolse opvang op verschillende locaties in Dordrecht en heeft daarnaast een peuterspeelzaal. Er wordt gestreefd naar kwaliteit, plezier, veiligheid en een stimulerende omgeving voor kinderen. Wat de opvang uniek maakt, is dat kinderen begeleid worden vanuit een christelijke levensovertuiging. Meer informatie en aanmelden op www.bambino-kinderopvang.nl.

Lees meer over:

kinderopvang bambino
Deel dit bericht met je vrienden!