zondag 20 september 2020

Alles over Dordrecht

33 zorginstellingen zetten schouders onder een veilige medicatieoverdracht

4 juli 2014 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - 33 zorginstellingen in de regio Drechtsteden, Gorinchem en omstreken (‘Waardenland’) hebben op 3 juli het Convenant Medicatieoverdracht ondertekend. Met die massale ondertekening hebben zij vergaande afspraken gemaakt voor het veilig overdragen, en over en weer inzicht geven, in medicatiegegevens van hun patiënten en cliënten. Met als doel: veilig en correct gebruik van geneesmiddelen en het verkleinen van kans op fouten.

De ondertekenaars zijn allemaal lid van Drechtzorg, het regionale samenwerkingsverband van thuiszorg, ziekenhuizen, huisartsen, revalidatiecentrum, verpleeg- en verzorgingshuizen, GGZ, gehandicaptenzorg, apotheken, Dienst Gezondheid & Jeugd en MEE. In het convenant hebben zij gedetailleerde werkafspraken beschreven voor een optimale en veilige elektronische medicatieoverdracht volgens de landelijke normen.

Waar het écht om gaat, liet Drechtzorg-voorzitter John Taks, tevens bestuurder van het Albert Schweitzer ziekenhuis, zien met behulp van een plastic tasje. “Iedere arts of apotheker zal dit herkennen: je vraagt een, meestal wat oudere, patiënt welke medicijnen hij of zij gebruikt. Dan komt dit tasje op tafel, met deze verzameling doosjes en potjes. ‘Ik neem die witte pil in de ochtend en ’s avonds twee van deze gele. Denk ik’, zegt de patiënt dan. Als veel patiënten het zelf amper weten, dan moeten wij dus zorgen dat wij het als zorgverleners wél weten.”

“Op het moment dat een patiënt of cliënt wordt overgedragen van de ene naar de andere zorgverlener, is de kans op fouten relatief groot”, zegt Henk Stout, voorzitter van de stuurgroep Medicatieoverdracht binnen Drechtzorg. “Bijvoorbeeld wanneer iemand in het ziekenhuis terechtkomt, of vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis gaat. Die nieuwe zorgverlener kan zijn werk alleen goed doen, als hij weet wat de patiënt al gebruikt. Wij hebben nu vastgelegd op welke momenten en op welke manier wij gegevens kunnen inzien bij elkaar, zodat we weten welke medicijnen onze patiënt of cliënt heeft, in welke dosering, door wie voorgeschreven, enzovoort. Daarmee voorkomen we fouten en verhogen we het effectief gebruik van medicatie.”

In het convenant verplichten de partijen zich ertoe om te werken via het zogenaamde Landelijk Schakelpunt (LSP): een regionaal ingedeelde landelijke infrastructuur, waarlangs medische gegevens uitgewisseld kunnen worden. Stout: “Dat is ingewikkeld, omdat we op veel verschillende systemen werken. Die worden via het schakelpunt aan elkaar verbonden. Als een patiënt vanuit een van onze instellingen naar de andere wordt overgedragen, willen we binnen 24 uur over een actueel medicatieoverzicht kunnen beschikken. En in spoedsituaties natuurlijk sneller.”

Dit LSP is deels al in gebruik in de Drechtzorgregio. Apothekers en huisartsen zijn er op dit moment het verst mee, zegt Stout. “Verpleeg- en verzorgingsinstellingen en GGZ sluiten later aan, omdat zij grotere verschillen kennen in organisatiestructuur en automatisering. Maar op de Huisartsenpost kan de dienstdoend huisarts binnenkort al zien welke medicatie een patiënt gebruikt, ook als dit niet zijn of haar eigen patiënt is.”

Er is één belangrijke mits: de patiënt moet toestemming hebben gegeven voor uitwisseling van deze gegevens. Via de website www.ikgeeftoestemming.nl kan iedereen aan zijn/haar huisarts en apotheek, en binnenkort ook aan het ziekenhuis en andere zorginstellingen, akkoord geven om medicatiegegevens te delen. Toestemming geven is niet verplicht, maar het nut van het schakelpunt bewijst zich alleen maar als de patiënt dit wel heeft gedaan. Het hoeft niet per se via de website, het kan ook bij huisarts, apotheek en andere zorgverleners.

De 33 instellingen verwachten van elkaar dat ze de afspraken uit het convenant uiterlijk eind dit jaar hebben doorgevoerd in hun organisatie. Wie dan nog niet op het schakelpunt is aangesloten, moet de medicatieoverdracht via andere communicatiemiddelen verzorgen. Met hun bindende afspraken op zo grote schaal, lopen de Drechtzorgpartners voorop in het land. Zij verwachten een grote besparing te behalen door meer efficiency, minder fouten en minder verspilling.

Foto: De 'massale' ondertekening door alle partners.

Lees meer over:

zorg partners drechtzorgregio
Deel dit bericht met je vrienden!