vrijdag 27 november 2020

Alles over Dordrecht

Oud-burgemeester Zimmerman van Dordrecht overleed 75 jaar geleden

1 juli 2014

DORDRECHT - Een markante oud-burgemeester van Dordrecht is ALFRED RUDOLPH ZIMMERMAN. Hij overleed op 2 juli 1939, dus morgen 75 jaar geleden. In Rotterdam is zijn naam in ere gehouden. Hij is in Dordrecht (nog) niet aan het collectief geheugen toegevoegd alhoewel hij een zeer opvallend voorganger kan worden genoemd van Arno Brok.

Gemeente Rotterdam schrijft de volgende historie:

Alfred Rudolph Zimmerman (1869-1939)

Burgemeester van Rotterdam van 1906 tot 1923. Tijdens zijn burgemeesterschap kreeg Rotterdam onder meer een nieuw stadhuis en werd vliegveld Waalhaven aangelegd.

Alfred Rudolph Zimmerman werd op 9 januari 1869 geboren in Amsterdam als zoon van makelaar Johan Carl Zimmerman, en Suzanna Jacoba Vrolik. Na in Amsterdam het gymnasium doorlopen te hebben, studeerde Zimmerman rechten in Leiden. In 1894 behaalde hij zijn doctorstitel, waarna hij carrière maakte in de ambtenarij. In 1899 werd hij burgemeester van Dordrecht, de stad die hij in 1906 verruilde voor Rotterdam. Op 1 mei werd hij daar als burgemeester geïnstalleerd.

Hoewel Zimmerman partijloos was, stond hij qua opvattingen dicht bij de Vrij-Liberalen. Hij hechtte sterk aan individuele vrijheid en verantwoordelijkheid en vond dat de staat dus niet te veel taken naar zich toe moest trekken. Als bestuurder was Zimmerman eigenzinnig en autoritair. Tot compromissen was hij zelden bereid. Dat bleek onder meer bij de bouw van het nieuwe stadhuis. Zowel bij de keuze van de locatie als de architect had Zimmerman een grote vinger in de pap. Ook drukte hij zijn stempel op de bouw van vliegveld Waalhaven, op de stadsuitbreiding westwaarts en de annexering van Hoek van Holland, en de aanleg van het Kralingse Bos.

Vanaf 1913 kreeg hij geleidelijk minder speelruimte in Rotterdam. Dat kwam door het toetreden van confessionele wethouders tot het college van B en W, maar ook door de groeiende invloed van de socialisten. Toen het er in november 1918, tijdens de zg. revolutiepoging van Troelstra, even op leek dat de socialisten de machten zouden overnemen, bleek hij tot grote concessies bereid. En dat terwijl hij hen altijd fel had bestreden. In 1919 namen voor het eerst socialisten zitting in het gemeentebestuur.

In het najaar van 1922 vroeg  de Volkenbond Zimmerman om in Oostenrijk toezicht te gaan houden op de besteding van een omvangrijke internationale lening en op de hervorming van de overheidsdienst. Op 6 maart 1923 nam hij afscheid van Rotterdam. De dag daarop vertrok hij naar Oostenrijk.

Zijn verblijf in Oostenrijk bracht echter niet wat hij ervan verwacht had. De Oostenrijkse regering deed weinig beroep op hem; bovendien kreeg hij te maken met felle oppositie van de socialisten, die niet schroomden Zimmerman persoonlijk aan te vallen. Na zijn terugkeer in Nederland vervulde Zimmerman enige commissariaten en schreef hij op gezette tijden artikelen voor De Telegraaf.  Op 2 juli 1939 overleed hij te Velp.

In 1950 werd in de Rotterdamse wijk Dijkzigt een straat naar de voormalige burgemeester genoemd: de Zimmermanweg.

Literatuur
J. Bosmans, 'Zimmerman, Alfred Rudolph (1869-1939)', in Biografisch Woordenboek van Nederland. URL:http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/zimmerman [10-02-2012] J.M. Pattist, Drie Burgemeesters, in Bekende Rotterdammers door hun stadgenoten beschreven (Rotterdam 1951)

 

Lees meer over:

burgemeester zimmerman
Deel dit bericht met je vrienden!