woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Ingezonden brief "Werkgroep Koffie Met"

30 juni 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Afgelopen weekend kregen we de onderstaande brief van de werkgroep 'Koffie Met' binnen.

"Beste vrienden van Koffie Met, vanmiddag heb ik onderstaand persbericht uitgestuurd. Zoals jullie weten is vorig voorjaar de vergunning van ons pand ingetrokken en mocht Koffie Met afgelopen jaar open zijn op basis van een voorlopige uitspraak van de rechtbank.
 
In mei is er een rechtszitting geweest, waar ik ook namens Koffie Met eea mocht toelichten, ook al zijn we formeel geen partij in de rechtszaak. Vanochtend kregen we bericht van de uitspraak. De rechters hebben het beroep afgewezen en dus is SOJ, eigenaar van ons pand, de vergunning definitief kwijt.
 
Als gevolg hiervan kan ook Koffie Met niet verder. Begin van de middag zijn we dicht gegaan en hebben we met enkele vrijwilligers de etalage leeg gehaald, spullen van de tafels gehaald, schoongemaakt en afgesloten.
 
Het persbericht is wellicht wat scherp opgesteld, maar we wilden graag uiting geven aan onze gevoelens van onmacht in de hele kwestie. We hebben niets dan het goede voor de stad en voor de buurt gewild, hebben alles geprobeerd volgens de regels te doen en ondanks alle enthousiaste reacties (ook vanuit bestuur en politiek), staan we nu toch met lege handen. Dat schuurt.
 
De gemeente staat welwillend tegenover een nieuwe vergunningaanvraag door Koffie Met voor de activiteiten die we op dit moment in het pand ontplooien. We hebben als werkgroep echter besloten om dat niet meer te doen. Op basis van de evaluatie van de eerste twee jaar Koffie Met, wilden we sowieso een professionaliseringsslag maken en een aantal verregaande wijzigingen in het concept doorvoeren. We hebben juist gisteren een ruwe schets van de nieuwe plannen aan onze vrijwilligers gepresenteerd. Het idee was te verbouwen 'met de winkel open', maar nu dat niet kan, hebben we besloten te stoppen en pas weer open te gaan als het nieuwe concept staat.
 
Dit betekent dat we de komende periode samen met onze vrijwilligers de nieuwe plannen verder vormgeven, en de tijd nemen voor overleg met de buurt, voordat we een nieuw vergunningstraject ingaan. We hopen - als alles meezit - tegen het einde van het jaar weer te kunnen openen met een vernieuwd concept onder een nieuwe naam. Koffie Met komt dus sowieso niet terug.
 
Activiteiten zoals het open atelier en de WomenToWomen schrijf- en bidgroep, kunnen in principe ook tijdens onze sluiting blijven plaatsvinden, maar dan als (semi)besloten bijeenkomsten. We houden de vaste deelnemers op de hoogte van de planning. Wilt u ook deelnemen, meldt u dan even per mail aan.
 
Hartelijk dank voor uw belangstelling en medeleven in de afgelopen periode. Uiteraard houden we u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen.
 
Met vriendelijke groet,  Elly van Wenum, werkgroep Koffie Met."

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!