woensdag 1 december 2021

Alles over Dordrecht

Beter voor Dordt vraagt aandacht voor de verkeersveiligheid op de Bildersteeg

20 juni 2014

DORDRECHT - De fractie van Beter voor Dordt heeft bij wethouder Rik van der Linden aandacht gevraagd voor de tijdelijke verkeerssituatie op de Bildersteeg in de Stadspolders. Vanaf maandag 2 juni zijn de Wantijdijk en de Zeedijk afgesloten. Door de afsluiting van de Wantijdijk en Zeedijk komt nu het fietsverkeer dat normaal gesproken over de Wantijdijk en de Zeedijk fietst over de Bildersteeg. De Bildersteeg is een gecombineerd pad voor fietsers en wandelaars, maar tevens ook honden losloopzone.

De voormalige rustige Bildersteeg is nu een veel drukkere fietsader geworden in de wijk Stadspolders. Door de ontstane extra drukte is het nu moeilijk te gebruiken als wandelpad. Vooral in de spitstijden, in de weekenden en s ’avonds. Dit wordt o.a veroorzaakt door hard rijdende wielrenners.
De fractie is inmiddels al een aantal keer aangesproken op deze gevaarlijke situaties en hebben het zelf ook al ervaren.
 
Voordat hier ongelukken gebeuren heeft Beter voor Dordt aan wethouder Rik van der Linden gevraagd of hij in gesprek wil gaan met het Waterschap Hollandse Delta om te kijken of er mogelijkheden zijn het huidige pad zodanig in te richten dat wandelaars, fietsers en wielrenners hier veilig gebruik van kunnen maken.

De borden met de aanwijzing ‘losloopgebied honden’ zijn dermate beklad met graffiti dat deze niet goed leesbaar zijn. Zeker omdat fietsers die van de dijk af gaan vaak een vaart hebben is niet goed zichtbaar dat het gebied ook een honden losloopzone is.

De dijkversterking is pas eind 2015 klaar. Beter Voor Dordt hoopt dat er daarom snel een oplossing gevonden kan worden, waardoor iedereen weer veilig gebruik kan maken van de Bildersteeg.
Beter voor Dordt zal belangstellenden via haar website op de hoogte houden van het antwoord van de wethouder. De fractie hoopt dat er op korte termijn oplossingen aangedragen worden zodat iedereen veilig gebruik kan blijven maken van de Bildersteeg tijdens de duur van de dijkversterking.

Lees meer over:

beter voor dordt bildersteeg
Deel dit bericht met je vrienden!