maandag 6 december 2021

Alles over Dordrecht

CU/SGP tegen koopzondag

2 juni 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - ChristenUnie/SGP is tegen opstelling van de winkels op zondag. Dat is zo, dat blijft zo. De VVD wil de winkels toestaan iedere zondag hun deuren te openen. Daarover is afgelopen dinsdag 27 mei in de gemeenteraad gesproken en een ruime raadsmeerderheid is het daarmee eens. Om te voorkomen dat de winkels de gehele zondag open gaan heeft de CU/SGP ingestemd met het starten van de inspraak voor het voorstel om de winkels vanaf 12.00 uur te openen. Deze keuze heeft veel overleg, denkwerk en gebed van ons gevergd. Alles afwegende vinden we dit echter de minst slechte oplossing. 

Samen met het CDA heeft CU/SGP een motie ingediend om een draagvlakonderzoek bij de ondernemers uit te voeren. Deze motie is na heftige discussie aangenomen. De coalitiepartijen steunden de motie bijna unaniem en ook de SP stemde voor.
 
CU/SGP is heel benieuwd welk resultaat dit draagvlakonderzoek zal opleveren en roepen alle winkeliers op hieraan mee te werken. Binnenkort zal dit onderzoek van start gaan. Na de zomer zijn de resultaten van het onderzoek bekend en zal de gemeenteraad opnieuw discussiëren over de koopzondag. Ook de inspraakprocedure start binnenkort. Hieraan kan iedereen meedoen! Waarschijnlijk wordt volgende week woensdag 4 juni op de gemeentepagina in de Stem van Dordt mededeling gedaan van de start daarvan. We vragen alle burgers, kerken en instellingen op om hun maatschappelijk, economisch of religieus bezwaar kenbaar te maken tegen de voorgestelde verruiming van de winkeltijdenverordening. Geef de voorstanders van de openstelling op elke zondag een overtuigend argument waarom dat geen goed idee is!
 
Bert Staat
(Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP – Dordrecht)
 
PS: zie ook: www.dordrecht.christenunie-sgp.nl
 

Zie ook:

Lees meer over:

winkels zondag cu/sgp
Deel dit bericht met je vrienden!