zondag 5 december 2021

Alles over Dordrecht

Aanbevelingen voor nieuw Drechtstedenbestuur

26 mei 2014

DRECHTSTEDEN - Formateur drs. A.A.M. Brok presenteert in een brief aan de Drechtraad de kandidaten voor het nieuwe Drechtstedenbestuur (DSB). Hij doet bovendien een voorstel voor de portefeuilleverdeling. Op 3 juni a.s. wordt de brief behandeld in de Drechtraad. De beoogd portefeuillehouders zijn dan aanwezig in de Drechtraad, waar zij zichzelf kort presenteren.

Beoogd bestuur
Het voorstel voor het Drechtstedenbestuur en de portefeuilleverdeling is als volgt:
- drs. A.A.M. Brok, − voorzitter, Algemeen bestuurlijke zaken
- A.B. Blase, Alblasserdam, − Netwerkbestuur- en ontwikkeling, vicevoorzitter
- E. van de Burgt, Dordrecht (CDA), − Werk en Inkomen, Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid en Beroepsonderwijs
- mevrouw drs. C.M.L. Lambrechts, Dordrecht (BvD), − Maatschappelijke Ondersteuning
- A.J. Flach, Hendrik-Ido-Ambacht (SGP/CU), − Financiën
- R.T.A. Korteland, Papendrecht (VVD), − Economische profilering, Acquisitie
- J.P. Tanis, Sliedrecht (SGP/CU), − Ruimtelijke-Economische ontwikkeling (Wonen, Bereikbaarheid), Ondernemerschap, vicevoorzitter
- H.L.J. Mirck, Zwijndrecht (ABZ), − Duurzaamheid, Personeel en Organisatie, ICT

De formateur is daarmee zoveel mogelijk tegemoetgekomen aan de belangrijkste randvoorwaarden en wensen van de Drechtraad, zoals die zijn
verwoord in de opdrachtbrief aan de formateur van 15 april jl. en in diverse overleggen zijn uitgesproken. Daarover rapporteerde de formateur eerder
op 6 mei jl.

Procedure
Om tot dit voorstel te komen heeft de formateur tal van gesprekken gevoerd met onder anderen de burgemeesters, de politieke delegatieleiders, het demissionair Drechtstedenbestuur en de lokale formateurs. De colleges van de zes gemeenten hebben kandidaatbestuursleden voorgedragen. De Drechtraad vergadert op dinsdag 3 juni a.s. over het voorstel van de formateur en doet een aanbeveling aan de lokale raden. Het zijn uiteindelijk de lokale raden die de leden van het DSB aanwijzen. Als de Drechtraad en daarna de lokale raden zich in de voorstellen kunnen vinden, is de verwachting dat het nieuwe Drechtstedenbestuur in de Drechtraadsvergadering van 1 juli wordt benoemd.

Lees meer over:

dsb drechtraad
Deel dit bericht met je vrienden!