Alles over Dordrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem '27 Dordtenaren koninklijk onderscheiden'
24apr 2014

27 Dordtenaren koninklijk onderscheiden

DORDRECHT - Tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk van Dordrecht op vrijdag 25 april heeft burgemeester Brok, tijdens de zogeheten Algemene Gelegenheid, 27 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.

Voor de gedecoreerden was de koninklijke onderscheiding een grote verrassing. De aanvragers van de Koninklijke onderscheiding verzonnen met de naaste omgeving van de decorandus vaak ingenieuze verhalen om hem of haar naar de Grote Kerk te lokken.

Nadat burgemeester Brok alle decorandi had toegesproken en hen de versierselen behorende bij de koninklijke onderscheiding had opgespeld, werd een groepsfoto gemaakt in het koor van de kerk. Na afloop was er alle gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren.

Drieëntwintig Dordtenaren worden lid in de Orde van Oranje Nassau; vier Dordtenaren worden ridder in de Orde van Oranje NassauHieronder een volledig overzicht van de 27 Dordtenaren die koninklijk onderscheiden worden:

Lid in de Orde van Oranje Nassau:

De heer J.A. Baars
zet zich al 15 jaar in voor de volleybalsport. Gedurende een periode van 12 jaar voorzitter van de volleybalvereniging “Astrea”. Fungeert nu als trainer en coach. Tevens  initiator en stimulator van het introduceren van zitvolleybal.

De heer K. Beuckens
was predikant van de PKN gemeente Dordrecht, 25 jaar voorzitter van de Stichting Exodus, 15 jaar voorzitter van het bestuur van IKOS en bestuurslid van IRCAS. Heeft zich gedurende een groot aantal jaren ingezet voor het intercultureel centrum De Buitenwacht in Dordrecht en geparticipeerd in het Armoede Beraad, de Raad van levensbeschouwingen en het platform dakloze vluchtelingen.

Mevrouw M. Beuckens-Vries
was lid van de Raad van Toezicht van de Protestantse Stichting Zorggroep Crabbehoff. Daarnaast heeft zij zich jarenlang ingezet voor de stichting H3O en vanaf 1990 respectievelijk voorzitter van het CDA in Dordrecht en lid van de Provinciale Staten.

De heer A. Blankenstijn
is al vijfentwintig jaar organist en begeleider van koorzang van de Waalse kerk en meer dan twintig jaar organist bij het Albert Schweitzerziekenhuis, het verpleeghuis Sterrenlanden en wooncentrum Dubbelmonde.

Mevrouw O.W.M. Broers-Intres
was secretaresse van de redactie van het Neuengamme Bulletin. Vanaf 1986 secretaris van het Balgerij Nieuws van de Watersportvereniging Aan de Balgerij, waarvan ook vier jaar penningmeester.

Twintig jaar bestuurslid en secretaris van de sector postarchieven van het KOV en het CNV-onderwijs in het Rayon Rotterdam, tevens bestuurslid en secretaris van de afdeling Zuid-Holland. Bibliothecaris van het Midveld College. Vrijwilliger vluchtelingenwerk.

Mevrouw H.A. Dubbeldam-van der Meijden
Meer dan veertig jaar een actieve EHBO’er bij vele evenementen. Tevens vanaf 1978 kaderinstructrice van de EHBO-vereniging, daarnaast bestuurslid.

De heer F.A.D. Goudriaan
Sinds 1996 penningmeester van de Stichting Dordtse Evangelisatie en sinds 2005 penningmeester van de werkgroep “Time Out” van de Stichting Dordtse Evangelisatie.

Van 1998 tot 2006 penningmeester van het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente te Dordrecht, later administrateur en nu weer penningmeester. Twaalf jaar diaken van de Hervormde Wijkgemeente en penningmeester en secretaris van de vereniging “Waarheid en Vrede”. Tevens penningmeester kinderkoor “Osanna”.

De heer A. de Gaag
Bestuurslid PCOB afdeling Dordrecht en afgevaardigde in de vergadering van het Gewest, de regionale-  en landelijke bijeenkomsten van de PCOB. Tevens namens de PCOB afgevaardigde in de WMO-adviesraad. Twaalf jaar diaken van de PKN gemeente te Dubbeldam en twintig jaar voorzitter van de diaconie.

De heer F.H. Hermsen
Was ruim 25 jaar bestuurslid en elftalleider van de Dordtse Voetbalvereniging Fluks. Tevens rapporteur van de KNVB. Politiek actief als lid van de propagandacommissie van de VVD afdeling Dordrecht, later penningmeester. Kerkelijk actief als surveillant en rondleider bezoekers in de Grote Kerk. Nu vrijwilliger in verzorgingstehuis Thureborgh en Penningmeester van de Cliëntenraad.

De heer C. Kleingeld
Meer dan veertig jaar organist van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Dordrecht alsmede 8 jaar ouderling en 4 jaar voorzitter van de Kerkenraad.
Sinds 1982 vrijwilliger bij de Christelijke Korfbalvereniging “Oranje Wit”.
Sinds 2004 penningmeester bij de Stichting Vraagwijzer Eén loket.
Ook sinds 2008 bestuurslid van de SPZ en lid van de Raad van Toezicht van het Buitenhof.

Mevrouw A. Lagewaard
Diaken van de wijkgemeente De Wijnstok in Dubbeldam. Creatief bezig voor het Jaffa Instituut, een  instituut dat al meer dan 30 jaar hulp aan kansloze Joodse en Arabische kinderen biedt. Ook vrijwilligerswerk voor Hope for Today, een zendingsorganisatie in India.

De heer J. van der Leer
Diaken en voorzitter van de Centrale Diaconie van de Wilhelminakerk alsmede hulpkoster.
Tevens diaken en vrijwilliger in de erediensten van het Albert Schweitzerziekenhuis.
Was geruime tijd vrijwillig acquisiteur van het nieuwe kerkblad in Dordrecht.

Mevrouw C. van der Leer-Visser
Diaken en hoofd van de Contactdienst alsmede contactpersoon van de Wilhelminakerk te Dordrecht. Tevens vrijwilliger in het Albert Schweitzerziekenhuis.
Van 1990 tot 2006 bestuurslid van het Platform Vrouwen VU-hulp.

De heer H.J.T. Marres
Initiatiefnemer stadsbrouwerij, dat een onderwijsleerbedrijf is. In het verleden vrijwilliger bij de Culturele Raad, het Platform Amateur Podiumkunsten en de Wereldwinkel Dordrecht en oprichter van Stichting ’t Hof.
Heden voorzitter stichtingsbestuur van Dordt Literair en van de werkgroep “Dordtse Dag van de Poëzie”

Mevrouw M. Poot-Dekker
Bijna dertig jaar Vrijwilliger en bestuurslid van de afdeling Zuid van de Nationale Vereniging de Zonnebloem.

Mevrouw N. Roos
Ouderling Hervormde kerk te Gorinchem en later in Dordrecht. Vrijwilliger/zorg- coördinator bij de Blije Wereld.
Vanaf 2000 penningmeester en beheerder van de Ledenadministratie van de PCOB en vanaf die tijd vrijwilliger bij het Jaffa Instituut.

De heer W.M. de Rover
Vanaf 1966 vrijwilliger bij de Dordrechtse Krachtsport- en Atletiekvereniging “Hercules”.

De heer J.L.T. Schöningh
Medeoprichter en voorzitter van de Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht. Daarnaast voorzitter van het bestuur van de Vereniging van Importeurs van Verbrandingsmotoren.
Sinds 2008 adviseur van de Stichting Vrienden Oud Katholieke kerk, vice-voorzitter van de PR commissie van de Oud-Katholieke kerk en lid van het schoolbestuur van de Sint Theresia en de Sint Don Boscoschool.
Tevens actief lid van de Lions Club Thuredrith Dordrecht.

De heer P.L.A.M. Seesink
Voorganger bij Woord- en Communievieringen in de Rooms-Katholieke kerken en Zwijndrecht en Dordrecht, actief lid van de Karmelkring “Elia” te Dordrecht. Meer dan vijftien jaar lid van de Kerkwijkraad Emmanuel te Dordrecht. Ook 35 jaar bestuurslid van de Wijkvereniging “Middenhoeve”te Dubbeldam.

De heer A.G. van Vliet
Vanaf 1985 lector in de vieringen in de Emmanuelkerk en adviseur van de wijkkerkeraad.
Vrijwilliger in het Albert Schweitzerziekenhuis. Heeft aan de wieg gestaan van de totstandkoming van de Titus Brandsma Gedachteniskapel. Lid van het bestuur van de fusieparochie Heilige Jacobus de Meerdere te Zwijndrecht. Tevens één van de initiatiefnemers en bestuurslid van de opgerichte Karmelkring “Elia”. Vrijwilliger van de organisatie Malaika Kids.

Mevrouw K. van Wijk-Tromp
Oprichter en voorzitter vrouwenvereniging van de Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Zuid. Muziekcommissaris van het kerkkoor “Sonore”.
Tevens organisator van contactbijeenkomsten en de belastingspreekuren van de PCOB.

Tweeling Mevrouw A.C. van Zoest en Mevrouw L. van Zoest
Ondersteunen al 25 jaar enkele avonden per week de bridgeclubs in Sterrenburg met het koffie en thee zetten en van drankjes te voorzien.

 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer A. Boogerman
Is veertig jaar lid en dertig jaar bestuurslid van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk en vanaf 1978 lid van de Stichting Behoud Grote Kerk. Tevens voorzitter van de Stichting Behoud Augustijnenkerk en voorzitter werkgroep Stolpersteine.

De heer M.H. van Boven
Is ambassadeur voor UWC (United World Colleges. Daarnaast al vijfenveertig jaar bestuurder, kerkmeester en betrokken lid van de Doopsgezinde gemeente Dordrecht e.o. en ruim vijfentwintig jaar bestuurslid van de Lighthouseclub Drechtsteden en LHC Nederland. Voorts twintig jaar bestuurslid geweest van de bedrijvencentra Drechtsteden en mentor voor startende ondernemers.

De heer D. Pols
Lid Gemeenteraad en fractievoorzitter van de VVD. Al vanaf 1973 bestuurslid van de VVD en voorzitter van de propagandacommissie. Twintig jaar diverse functie in de Hervormde gemeente van Dordrecht, zoals ouderling-kerkvoogd en lid van het College van kerkrentmeesters. Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Kerken in Dordrecht. Penningmeester molen Kijck over den Dijck en Kringinspecteur van de Kunstbescherming.

De heer C. Weltevrede
Onderzoeker Tweede Wereldoorlog in Dordrecht, de joodse geschiedenis in Dordrecht en  begeleider van werkgroepjes naar historisch onderzoek in Dordrecht. Bestuurslid van de Stolpersteine in Dordrecht. Opleider van de Dordtologen. Leraar geschiedenis en coach van nieuwe leraren en lid van de commissie voor de ontwikkeling van nieuwe lesmethoden en nieuw examen.

Zie ook:
26 Koninklijke Onderscheidingen in Dordrecht (za, 27 apr 2013)
29 Koninklijke onderscheidingen in Dordrecht (vr, 27 apr 2012)
Vierentwintig Koninklijke Onderscheidingen (vr, 29 apr 2011)


Deel dit bericht met je vrienden!