Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Meerderheid Dordtse raad op koers voor BVD-CDA-VVD-ChristenUnie/SGP stadsbestuur

1 april 2014

DORDRECHT -  De gemeenteraad van Dordrecht vergadert vanmiddag vanaf half vier over het advies van de informateur voor een nieuw dagelijks bestuur van Beter voor Dordt (BVD), CDA, VVD en ChristenUnie/SGP. De leider van de grootste partij, wethouder Piet Sleeking, krijgt het initiatief voor de vorming van het nieuwe college dat kan rekenen op een steun van 24 van de 39 raadsleden. De opzet is wel, aldus de informateur, om de anderen partijen ook te betrekken met de samenwerking.

Advies informateur :

‘Start de onderhandelingen met Beter voor Dordt, CDA, CU-SGP en VVD en geef de grootste partij hierin het initiatief.’ Dit advies geeft de informateur aan de gemeenteraad. Ook stelt hij voor om een coalitieakkoord te maken met ruimte voor samenwerking met de overige partijen in de gemeenteraad.


Op dinsdag 1 april is er een extra raadsvergadering over de stand van zaken.

Jan Herman de Baas

De informateur is tot dit advies gekomen omdat de bestaande coalitiepartijen inzetten op continuïteit, maar een coalitie van drie partijen bij de huidige zetelverdeling een tamelijk smalle basis oplevert. De huidige coalitiepartijen hebben 21 van de 39 zetels. Daarom ligt de verbreding naar een coalitie van vier partijen voor de hand.

Ruime samenwerking
Uit zijn gesprekken met de partijen is gebleken dat het meeste draagvlak bestaat voor de coalitie Beter voor Dordt, CDA, CU-SGP en VVD. Door CU-SGP toe te voegen aan de coalitie is er volgens de informateur de grootste kans op continuïteit en stabiliteit in de komende collegeperiode. Ook adviseert de informateur een coalitieakkoord met ruimte voor samenwerking met de overige partijen in de gemeenteraad.

De formateur
Op dinsdag 1 april spreekt de raad zich uit over het advies van de informateur.

Als de raad het advies ter kennisname aanneemt, dan zal een formateur aan de slag kunnen. Het initiatief hiervoor ligt bij de grootste partij. Beter voor Dordt kan zelf als formateur optreden of iemand aanwijzen om deze rol te vervullen. Vanuit het formatieproces kan zo snel mogelijk worden gewerkt aan een coalitieakkoord.

 

Deel dit bericht met je vrienden!