Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Herstel tunnel Laan der Verenigde Naties

25 maart 2014

DORDRECHT - Werkzaamheden starten 31 maart De gemeente start maandag 31 maart met herstelwerkzaamheden in de tunnel Laan der Verenigde Naties. Het herstel wordt uitgevoerd in twee fasen. Tijdens de eerste fase worden de tegels verwijderd. Deze werkzaamheden starten 31 maart en duren naar verwachting drie weken.

Nadat de tegels zijn verwijderd, controleert de gemeente tot aan de zomer het beton op vocht en eventuele lekkage. Tijdens de tweede fase, in de zomer, wordt het beton geprepareerd en het nieuwe tegelwerk aangebracht. Dit dient vóór de winter te zijn opgeleverd. Bij het herstel komt de dichtregel van Jan Eijkelboom “Hier baant de laan zich onder ‘t spoor een weg” weer in oorspronkelijke staat terug.

Eén rijstrook afgesloten
De Laan der Verenigde Naties is een belangrijke verkeersader. De tunnel blijft daarom open voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt aan de zuidelijke kant van de tunnel  (richting Dubbeldam) één rijstrook afgesloten. Dit kan verkeershinder veroorzaken.

Om de bereikbaarheid van de stad, wijken en de nieuwe voorzieningen (zoals Gezondheidspark en Sportboulevard) te verbeteren, is de Laan der Verenigde Naties in 2008 onder het spoor door gelegd. Twee jaar na de openstelling is een aantal gebreken aan het licht gekomen. Het betrof onder andere het loskomen van het tegelwerk en beschadiging van het kunstwerk. Dit was veroorzaakt door een combinatie van onjuiste maatvoering, ondichtheden in het beton en een verkeerd ontwerp. Eind 2013 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor volledig herstel van de tunnel.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!