Friday 17 September 2021

Alles over Dordrecht

Gemeenteraad stelt Jan Herman de Baas als informateur aan

21 maart 2014

DORDRECHT - Jan Herman de Baas is bereid om als informateur in Dordrecht aan de slag te gaan. Hij zal dat doen op initiatief van de grootste fractie in de gemeenteraad: Beter Voor Dordt. Jan Herman de Baas was in Dordrecht interim gemeentesecretaris van november 2010 tot december 2011 en verder ook interim directeur van Bureau Drechtsteden van januari 2012 tot december 2012.

In een openbare bijeenkomst hebben de lijsttrekkers van de partijen die na de verkiezingen in de gemeenteraad komen, in meerderheid ingestemd met het voorstel van Piet Sleeking, lijsttrekker van Beter Voor Dordt, om Jan Herman de Baas aan te stellen als informateur. Volgens Piet Sleeking moet de informatieronde "Zorgvuldig en snel" gaan. Ook kiest Sleeking voor een transparant proces.

De vraag aan de informateur is om op zo kort mogelijke termijn te komen met een advies voor de formateur van een nieuw college. De werkopdracht luidt als volgt:

Maak op basis van de verkiezingsprogramma’s en de verkiezingsuitslagen een verkenning van een coalitie, die kan leunen op voldoende meerderheid in de gemeenteraad en tegelijkertijd recht doet aan de samenwerking in de afgelopen bestuursperiode.

Verken hierbij vooral de mogelijke knelpunten en suggesties om die op te lossen, zowel op het gebied van de inhoud van een politiek akkoord als op het gebied van personele samenstelling en portefeuilleverdeling binnen het te vormen college. Doe dit op basis van analyses van documenten en op basis van gesprekken met de verschillende partijen.


Gezien de grote opgaven waar de gemeente de komende tijd voor staat is het streven om in het formatieproces te streven naar zorgvuldigheid en snelheid. Beter Voor Dordt vraagt alle betrokken partijen in dit kader de medewerking om hieraan mee te werken.

Het streven is om het advies van de informateur reeds op dinsdag 1 april met de raad te bespreken.

Lees meer over:

Informateur college
Deel dit bericht met je vrienden!