Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Welke partij heeft er 'Fietsvriendelijke programma’s?'

19 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De gemeentelijke verkiezingen zijn de belangrijkste verkiezingen voor de fietsers. De Rijksoverheid geeft al jaren aan dat fietsbeleid vooral lokaal beleid is. Zij stelt over het algemeen alleen maar regels op, of ondersteunt die lokale ambities met subsidie, zoals voor snelfietsroutes. Dus als het hier en nu niet wordt geregeld wordt het nergens anders geregeld.

Vorig jaar heeft de Fietsersbond daarom alle politieke partijen in de Drechtsteden benaderd. Er werd advies gegeven over de punten die in het programma konden worden opgenomen. Dat is ook nog op de website geplaatst. Nu, vlak voor de verkiezingen is het goed om de balans op te maken. Temeer omdat er in de verkiezingsstrijd veel wordt geroepen, terwijl de basis voor de verschillende coalitieonderhandelingen wordt gelegd met die verkiezingsprogramma’s, de partijen daar over vier jaar weer op worden beoordeeld.

Om de 46 verschillende programma’s in totaal 6 gemeenten te kunnen toetsen is gebruik gemaakt van de voorstellen die door ons in 2013 zijn ingediend (zie website). Voor elke onderdeel dat is overgenomen is een punt toegekend (hier is ruimhartig mee omgegaan).

Vijf punten zijn toegekend aan programma’s waarin expliciet is aangegeven dat fietsen moet worden gestimuleerd. Geen rekening is gehouden met de uitspraken van de verschillende lijsttrekkers in de aanloop naar de verkiezingen of het stemgedrag de afgelopen vier jaar. En, er is ook niet gekeken naar de landelijke programma’s van de niet-lokale partijen. Er is wel één bonuspunt toegekend, wanneer er een niet genoemd aspect in een programma is opgenomen wat anders niet zou zijn gewogen, maar het fietsen bevordert.

Beoordeling
Nu die programma’s bekend zijn kunnen ook mooie dwarsdoorsneden worden gemaakt. Zo hebben zes van de 46 partijen in verschillende Drechtsteden geen enkele aandacht aan de voordelen van het fietsen geschonken. Kortom 40 partijen wel, wat verheugend is. Die programma’s hebben we aan een nader onderzoek onderworpen

Ambitieuze gemeente
Goed fietsbeleid is afhankelijk van de ambities van alle partijen in een gemeente, het is immers het resultaat van onderhandelingen en de zetelverdeling. Daarom is ook gekeken naar het totaalbeeld in een gemeente. De grootste ambitie is er bij de partijen in Dordrecht met gemiddeld 5,3 punten, daarna volgt Zwijndrecht met 4,3 punten, Papendrecht met 3,9 punten volgt daar goed op. De partijen in Hendrik-Ido-Ambacht (2,4) en Sliedrecht (2,2) liggen ook dichtbij elkaar. De rode lantaarn wordt gedragen door de politieke partijen in Alblasserdam, met slechts 1,2 punt.

Regionale partijen
Als beste kwam GroenLinks uit de bus, met gemiddeld 8,3 punten. De PvdA blijft in het wiel van de CU/ SGP met respectievelijk 6 en 6,5 punt. In de derde groep zitten SGP, D66 en CDA met 3,5, 3,2 en 3 punten. De VVD en de ChristenUnie zitten achter in het peloton met 1,3 en 1,1 punt. De SP draagt hier de rode lantaarn, zij krijgt 0 punten. Het gemiddelde van de PvdA en D66 kwam relatief laag uit, omdat de beide partijen in Alblasserdam slechts 1 punt wisten te verzamelen.

Lokale partijen
Veel politieke partijen trekken regionaal samen op. Er blijken echter grote verschillen te zitten in hun fietsparagraaf, voor zover aanwezig. Zes lokale partijen beschikken hier niet over. Aan de kop van dat peloton ligt WEK uit Dordrecht met 8 punten. Met grote achterstand gevolgd door Papendrechts Algemeen Belang met 4 punten. Op de derde plaats gevolgd door Beter Voor Dordt, VSP Dordrecht en de Zwijndrechtse Plus Partij met ieder 2 punten. Pro Sliedrecht heeft slechts één punt.

Meest ambitieus
Aangezien er ook verschillen zitten tussen de regionale partijen per plaats is daar natuurlijk ook nog naar gekeken. Aan de kop van dat peloton ligt de Christen Unie/SGP in Zwijndrecht, met 11 punten gevolgd door haar evenknie in Dordrecht met 10 punten. GroenLinks in Dordrecht en Zwijndrecht, samen met de PvdA in Zwijndrecht krijgen ieder 9 punten.

Algemeen
Opvallend is dat de combinatie van CU/SGP betere fietsbeleidsprogramma’s oplevert dan programma’s in plaatsen waar ze afzonderlijk van elkaar opereren. Andere, niet genoemde partijen worden niet beschreven omdat er ook niets over valt te melden. Kortom het loont om, wanneer je dit belangrijk vindt, de programma’s een keer goed te lezen. Het zegt veel. En we hebben er weer vier jaar plezier of last van.

 

Lees meer over:

fiets stemmen programma
Deel dit bericht met je vrienden!