Tuesday 21 September 2021

Alles over Dordrecht

Maarten Burggraaf zoekt mensen met herinneringen aan laatste Dordtse minister Gijs van Aardenne

19 maart 2014

DORDRECHT –  Maarten Burggraaf gaat de komende jaren werken aan een biografie over de laatste Dordtse minister en vice-premier Gijs M.V. van Aardenne (1930-1995). De eerste Dordtenaren hebben zich al bij hem gemeld met herinneringen en persoonlijke feiten. Dat helpt bij het onderzoek naar de betekenis van Gijs van Aardenne.

Hij vormt eerst een redactieteam, waarin in elk geval meedraaien prof. Willem Burggraaf en journalist Hans Berrevoets. Burggraaf (34) deelde dit mee tijdens de herdenking deze week van het feit dat 50 jaar geleden de politieke carrière van Gijs van Aardenne in Dordrecht begon. Hoeveel tijd het onderzoek en het schrijven van de biografie zal kosten, is onbekend. Het is vaak afhankelijk van de beschikbare bronnen en de tijd, die beschikbaar is om aan waarheidsvinding te doen.  Daarom wordt vaak in jaren gedacht.

Maarten Burggraaf staat open voor reacties van mensen, die persoonlijke herinneringen aan Gijs van Aardenne hebben.

In 1957 werd hij Dordtenaar. Van Aardenne overleed in 1995, nadat hij een jaar eerder als informateur mede aan de wieg stond van het eerste paarse kabinet onder leiding van premier Wim Kok. Van Aardenne werd begraven vanuit de Grote Kerk in Dordrecht en dat was een persoonlijke keus, want de VVD de scheiding tussen kerk en staat vindt de VVD vanzelfsprekend. Van Aardenne legde altijd wel de eed af.

Van Aardenne legde op 17 maart 1964 – één dag voor zijn verjaardag – in het Stadhuis van Dordrecht de eed af.  In de Gijs van Aardennezaal van den Witten Haen aan de Groenmarkt werd daarom stilgestaan bij de politieke loopbaan van Gijs van Aardenne met zijn vrouw Marijke aan zijn zijde. De zaal was vroeger de vergaderplek van het bestuur van de Kamer van koophandel. Gijs van Aardenne heeft daar ook veel vergaderd en daarom draagt de monumentale ruimte ook zijn naam.

Burggraaf zei op de herdenking het markant te vinden dat nog nooit een echt boek over Van Aardenne was geschreven, terwijl hij van grote betekenis is geweest.  VVD-wethouder Jasper Mos juicht de liberale geschiedschrijving toe. 

Hans Berrevoets gaf een historische schets over Gijs van Aardenne. ,,Het tekent zijn persoonlijkheid dat hij het CPN raadslid Kees Stek complimenteerde, toen die in 1977 werd benoemd tot ereburger van Dordrecht. Burgemeester Ronald Bandell citeerde dat nog in 2006 toen de raad in het Stadhuis het overlijden van Stek herdacht, die toen lid was van GroenLinks”.

Wat Berrevoets betreft, staat in mei 2015 die partij dan ook stil bij de honderdste geboortedag van deze ereburger.  De toekomst van het verleden noemt hij dat. Dordrecht als staat vol historie en met veel erfgoed wordt daardoor ook sterker als stad van de toekomst.

Hij vertelde ook over het oud-PvdA raadslid Frans Luijks (91) die zich raadslid Van Aardenne herinnert als iemand, die gedegen zijn werk deed. Hij noemde nog Luijks als de man, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw altijd door weer en wind op pad ging om misstanden op het gebied van huisvesting van migranten aan de kaak te stellen. Wat dat betreft, lijkt de historie zich in Dordrecht ook te herhalen.

Luyijks:  ,,Ik merkte in de zestiger jaren van de vorige eeuw al, dat Van Aardenne het ver kon schoppen.”

Ereburger en oud-wethouder Dirk ten Veen (VVD) vertelde nog dat hij in 1990 eerst veel moeit had om zijn partij te overtuigen van samenwerking met GroenLinks. ,,Van Aardenne ging staan en zei alleen: Ik denk dat we de wethouder moeten steunen en ging weer zitten”. De discussie was direct voorbij en het college PvdA/VVD/D66/GroenLinks was een feit.”  Ten Veen is de enig nog levende ereburger bij de VVD. Dat die titel niet alleen in beeld is bij de benoeming door de gemeenteraad, lijkt inmiddels gemeengoed te worden in Dordrecht. De eerste vrouw die ereburger werd van Dordrecht, Top Naeff, kreeg in 2012 en 2013 veel aandacht. Dichter Jan Eijkelboom krijgt dit jaar zijn eigen straat naast het Dordrechts Museum.  Jaap Burger, die in Dordrecht als sociale advocaat werkte, is geen ereburger, maar zeker van grote betekenis. Zijn dag wordt zaterdag 10 mei wanneer er in Crabehof een park naar hem wordt genoemd.

 

 

 

 

Lees meer over:

groen links kees stek
Deel dit bericht met je vrienden!