Friday 17 September 2021

Alles over Dordrecht

Afspraken met Politiek en Sociale Dienst naar aanleiding van 'Sociaal Doe het Zelven'

18 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT -  Op woensdag 26 februari 2014 is op de Dag van het 'Sociaal Doe Het Zelven' in gebouw 'De Buitenwacht' met de politieke partijen afgesproken dat er van de onderwerpen, die die dag en avond aan de orde kwamen een Activiteiten Kalender opgesteld wordt, waarmee de politiek aan de slag gaat dit jaar.

Bijgaand het 'Sociaal Manifest Dordrecht 2014' en de 'Activiteiten Kalender 2014' die naar aanleiding van de afspraken op 26 februari zijn samengesteld.

Vooral de houding van de Sociale Dienst moet veranderen naar clienten toe: Meer respectvol en klantvriendelijk. Vele clienten kunnen de zakelijke procedures niet goed volgen, en maken daardoor niet opzettelijk fouten, waarvoor zij wel worden gestraft.

De Sociale Dienst heeft zelf op deze dag (26 februari) toegezegd om dit op te gaan pakken, en komt zelf met een onderzoek hoe de dienstverlening te verbeteren.

Zo zijn er nog meer acties, waaraan de politiek haar medewerking heeft gegeven om er dit jaar mee aan de slag te gaan. Zie hiervoor de onderstaande 'Activiteiten kalender' en daar onder het 'Sociaal Manifest'.

- 1 Instantie (sdd bijv.) moet de regie nemen bij snelle aanpak bij schuldenproblematiek.

- Respectvolle en klantvriendelijke bejegeging van dienstverlenende instanties (bijv. bij sdd); er komt een onderzoek bij sdd en uwv.
 
- Bij schulden voorkomen dat mensen op straat komen te staan of worden afgesloten van de primaire voorzieningen; convenanten afsluiten met organisaties om dit te voorkomen.
 
- Voor zzp’ers moeten er flexibele sociale voorzieningen komen.
 
- Tijdelijk / parttime werken en uitkeringen moet mogelijk zijn; effectieve samenwerking tussen sdd en uwv.
 
- Geen wachttijden bij duidelijk urgente aanvragen bij sdd en voedselbank.
 
- Geen wachttijden bij schuldhulpverlening om te voorkomen dat schulden groter worden.
 
- Beter signalering / samenwerking tussen sociale dienst, ziektekostenverzekering, cvz en deurwaarders om te voorkomen dat mensen in financiele moeilijkheden komen.
 
- Geen sancties bij duidelijk aantoonbaar ‘niet begrijpen van de procedures’ bij clienten.
 
- Geen gedwongen verkoop eigen huis bij aanvragen bijstandsuitkering; client komt hierdoor onnodig voor veel hogere lasten te staan.
 
- Er komt een workshop ‘geld en gevoel.’
 
- Drechtstedenpas voor iedereen (gratis voor lagere inkomens)
 
- Onafhankelijke sociale ombudsman / vrouw
 
- Geen kinderen in armoede laten opgroeien
 
- Noodfonds voor mensen die tussen wal en schip vallen
 
- Geen bezuinigingen op sociaal beleid.
 
 
- Bejegening sociale dienst
De topprioriteit voor 2014 is een respectvolle en klantvriendelijke benadering door dienstverlenende instanties, zoals de SDD te realiseren. Veel clienten begrijpen de procedures niet, en kunnen daardoor fouten maken. In deze gevallen moet het sanctiebeleid niet van toepassing zijn.
 
- Kinderen niet in armoede
Voorkom dat kinderen in armoede moeten opgroeien. Dit is niet goed voor het kind, het gezin en de sociale omgeving. Kinderen zijn de toekomst, en moeten goed toegerust (goede opleiding en gebruik kunnen maken van sportieve en culturele voorzieningen) de toekomst tegemoet gaan.
 
- Inkomen
Een goed en helder Minimabeleid is nodig om Dordtenaren financieel te ondersteunen wanneer dat nodig is. Dat betekent dat we niet bezuinigen op deze voorziening. Eerst de crisis de deur uit, dan pas de ondersteuning. Er komt een Noodfonds - samen met particuliere sector - om noodhulp te bieden aan Dordtenaren.
 
- Voorkomen van schulden/preventieve schuldhulpverlening
Het duurt vaak veel te lang voordat hulp wordt geboden bij schulden, waardoor de schuld onnodig hoog wordt. Vroegtijdige signalering en snellere ondersteuning en aanpak bij schulden zorgt ervoor dat veel ellende wordt voorkomen voor het betreffende individu en voor de gemeenschap.
 
- Sociale binding/insluiting
Sociale dienstverlening moet voor iedere Dordtenaar goed toegankelijk en begrijpelijk zijn. Voorkomen moet worden dat mensen worden buitengesloten door de standaard zakelijke bejegening van de dienstverlenende organisaties, die voor veel mensen niet te begrijpen is. De standaard juridische en digitale communicatie is voor veel mensen niet goed te volgen, waardoor onnodige misverstanden ontstaan met het gevolg dat mensen worden uitgesloten van dienstverlening.
 
- Zorg
Alle Dordtenaren krijgen de zorg die zij nodig hebben, ongeacht leeftijd, achtergrond of het hebben van een verblijfsvergunning. Elke zorgvrager krijgt zoveel mogelijk zeggenschap over zijn eigen zorg en de wijkverpleegkundige keert weer terug in de wijken
 
- Primaire voorzieningen
Instanties moeten veel eerder in de gaten krijgen en sneller handelen wanneer er problemen (dreigen) te ontstaan bij de maandelijkse betalingen van water, gas, & licht en huur. Voorkomen moet worden dat mensen door te hoge schulden worden afgesloten van deze voorzieningen. 
 

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!