maandag 24 januari 2022

Alles over Dordrecht

SGP-ChristenUnie: "Samenwerking in Drechtsteden voorbeeld voor heel Nederland"

17 maart 2014

DRECHTSTEDEN - De SGP en ChristenUnie hebben afgelopen vrijdag 14 maart een gezamenlijke verkiezingsavond georganiseerd met landelijke kopstukken. Voorafgaand is een werkbezoek afgelegd.

De conclusie van het debat was dat de samenwerking tussen de gemeenten in de Drechtsteden een goed voorbeeld is voor andere samenwerkingsverbanden in Nederland. Dit werd onderschreven door de Kamerleden Kees van der Staaij en Carla Dik. 

Vrijdagmiddag legden een grote groep lokale ChristenUnie en SGP-politici een aantal werkbezoeken af in de regio. In Zwijndrecht is een bezoek  gebracht aan ‘Scheepswerf Kooiman’. In Papendrecht bezochten de politici ‘Pratica Foundation’. Dit is een bedrijf dat zich bezig houdt met kleinschalige projecten op het gebied van water, zoals boorputten, en energievraagstukken in ontwikkelingslanden. Het vervoer tussen de verschillende onderdelen van het programma werd uitgevoerd middels de waterbus. Tijdens de vaartocht is door de directie een toelichting gegeven op de werkwijze van de waterbus. Kees van der Staaij gaf aan dat hij onder de indruk was van het slimme ondernemen van de directie van de waterbus in de regio.

Foto: Landelijke, regionale en plaatselijke politici brengen een bezoek aan ‘Scheepswerf Kooiman’ in Zwijndrecht. Onder hen was de fractievoorzitter van de SGP, Kees van der Staaij. (Foto: Flip Mak)

Samenwerking
In het debat is uitvoerig gesproken over de samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio Drechtsteden. Volgens Kees van der Staaij wordt het samenleven in de Drechtsteden door deze samenwerking bevorderd. “Er zijn verschillen en overeenkomsten tussen de zes gemeenten in de Drechtsteden. De raadsverkiezingen zijn ook in deze regio belangrijk, omdat gemeentebesturen keuzes gaat maken zoals het wel of niet openen van de winkels op zondag, of het aanbieden van identiteitsgebonden zorg.  Deze keuzes hebben zijn weerslag op het leven van de inwoners." Ook Schaapman had zijn zorg over het handhaven van de identiteitsgebonden zorg in de toekomst.

Economie
Van der Staaij pleitte ook voor meer meedenkend vermogen van de overheid, omdat procedures vaak te veel tijd kosten. Hij noemde het voorbeeld van de verplaatsing van een halte van de waterbus. Schaapman vond dat de Drechtsteden bij de versterking van de regionale economie goed had gescoord. Hij verwijs hierbij naar het project Manden Maken, waarbij zowel de provincie als de zes gemeenten in het verleden meebetaalden aan economisch belangrijke projecten. Voor de toekomst was hij somber, maar hij zag wel mogelijkheden voor het bevorderen van de regioproducten.  Wethouder Aaike Kamsteeg uit Zwijndrecht, noemde een voordeel van de samenwerking. Zo lopen de Drechtsteden landelijk gezien al vooruit op de invoering van transitie van de AWBZ en de jeugdzorg. Ook de bezuiniging van 40% heeft volgens Kamsteeg de Sociale Dienst Drechtsteden inmiddels al verwerkt. Wethouder André Flach uit Hendrik-Ido-Ambacht maakte zich zorgen over het gebrek aan personeel in de maritieme sector. "Vandaag zag ik veel auto's met buitenlandse kentekens staan bij de scheepswerf".  Hij pleitte dan ook voor meer samenwerking tussen de opleidinginstituten en het bedrijfsleven.

Geen Drechtstad
De politici uit de Drechtsteden zagen een Drechtstad niet zitten. Wethouder Hans Tanis uit Sliedrecht wil de huidige situatie handhaven. “Wij kunnen goed en efficiënt samenwerken. Pas als de bestuurskracht onvoldoende is, dan kijken we naar een volgende stap." André Flach is voorstander van een netwerksamenwerking. “Als de gemeenten meer taken er bij krijgen moeten we kijken op welke schaal welke taak we verrichten. Of dit nu lokaal, regionaal of bovenlokaal is”, zo gaf André Flach aan. 

Lees meer over:

drechtsteden sgp christenunie
Deel dit bericht met je vrienden!