Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

Dordrecht in Nederlandse top tien van plaatsen waarin het slecht wonen is voor kinderen

14 maart 2014

DORDRECHT –  De stad Dordrecht staat in de top tien van gemeentes in Nederland, waarin het slecht wonen is voor kinderen. Kortom: Armoede.

Dit blijkt uit een onderzoek dat maandag 17 maart door het landelijke Kinderrechtenkollectief wordt uitgebracht. Dagblad Trouw publiceert vandaag al de top 10 van gemeentes met een slechte score, waarin Dordrecht op zeven staat.  Het draait om de meting van het welzijn van kinderen in wijken en dan blijken de verschillen in Nederland groot te zijn. Dordrecht staat dan ook in rood aangegeven op een kaart van Nederland.

Nederland telt ruim vierhonderd gemeentes. Rotterdam voert de lijst aan met daarna plaatsen zoals Pekala, Delfzijl, Heerlen, Den Haag en Den Helder.

De beste score wordt gehaald door Schiermonnikoog en daarna Rozendaal, Dinkelland, Alphen-Chaam en Haaren.

Tijdens het grote sociale debat op 26 februari in het centrum de Buitenwcht werd al aangekondigd dat de positie van kinderen in armoede in een sociaal manifest wordt verwoord dat aan de Dordtse politieke partijen wordt aangeboden. De opzet is dat de positie van kinderen in Dordrecht speciaal aandacht krijgt in het nieuwe programma voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

In sommige steden hebben wethouders al armoedebeleid en bestrijding van jeugdwerkloosheid speciaal in hun takenpakket zitten. Zo noemt de wethouder van Leeuwarden, die zijn gemeente op plek negen tegen komt van gemeentes waar het slecht wonen is voor kinderen, een goede opleiding voor ouders en kinderen een oplossing. De armoede is volgens hem een weerbarstige cirkel, die doorbroken moet worden door mensen uit de bijstand te halen. Breda doet het de laatste jaren beter, volgens de score. De VVD wethouder laat weten dat het uitgangspunt is dat kinderen niet de dupe mogen worden of zijn van de situatie van hun ouders.

Dit werd trouwens tijdens het sociale debat in de Buitenwacht ook algemeen uitgesproken door de politieke partijen. De vraag is nu: hoe wordt dit de komende dagen in de verkiezingscampagne vertaald en wat komt er te staan in de afspraken voor het nieuwe stadsbestuur voor de periode 2014-2018.

Landelijke info:

Het nieuwste Databoek Kinderen in Tel verschijnt op 17 maart 2014. Hierin staat verschillende data uit onderzoek over de leefsituatie van Nederlandse kinderen en jongeren per provincie, gemeente en zelfs op wijkniveau. Een belangrijke ontwikkeling dit jaar is het stijgende percentage van kinderen die opgroeien in armoede. Daarnaast zijn er verrassende resultaten gevonden uit de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Kinderen in Tel onderzoekt al vanaf 2006 de ontwikkelingen maar ook de verschillen in leefsituaties van kinderen en jongeren. Hiermee proberen de organisatoren van Kinderen in Tel de discussie te stimuleren om een goed en innovatief jeugdbeleid te voeren. De gegevens zijn verzameld aan de hand van indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-Kinderrechtenverdrag. Er is onder andere onderzoek gedaan naar de gezondheid, jeugdcriminaliteit, jeugdwerkloosheid, het aantal kinderen en jongeren in de jeugdzorg, kinderen in achterstandswijken, kinderen in armoede, kindermishandeling, tienermoeders, kindersterfte, voortijdige schoolverlaters en kinderen met een handicap.

Vanaf volgend jaar zijn alle gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor de jeugd (en hun ouders) en de financiering hiervan. De gemeenten krijgen de zware verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren in hun gemeenten de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Het Databoek Kinderen in Tel 2014 bieden gemeenten daarbij een handvat. Het uitbrengen van dit Databoek heeft als doel de ontwikkeling van jongeren en kinderen blijven stimuleren.

 

 

Lees meer over:

kinderen armoede
Deel dit bericht met je vrienden!