Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

Gemeente Dordrecht maakt in persbericht erkenning Dubbeldamse geschiedenis na 44 jaar bekend

13 maart 2014

DORDRECHT - De gemeente Dordrecht heeft in een eigen persbericht ook Dubbeldam erkend. Dat persbericht - dat benadrukt dat aanstaande zaterdag de gemeente Dordrecht de plechtigheid draagt op het Damplein om 11 uur - heeft de volgende tekst:

Erkenning voor Dubbeldam met kombord

De gemeente Dordrecht plaatst zaterdag 15 maart een plaatsnaambord van Dubbeldam op het Damplein. De plaatsing van het bord is een initiatief van de journalist Hans Berrevoets, dat wordt ondersteund door de winkeliersvereniging Dubbeldam en de Vereniging Oud-Dubbeldam. Op 1 juli 1970 kwam er een eind aan de zelfstandige gemeente Dubbeldam door de annexatie door Dordrecht. Sindsdien geldt Dubbeldam als een wijk van Dordrecht. Een eerder verzoek om de voormalige gemeente te eren met een 'kombord' (bij het begin van de bebouwde kom) werd nog door de gemeente afgewezen. Het huidige gemeentebestuur wilde wel meewerken aan het initiatief. Het bord komt in een plantsoen op het Damplein en heeft geen juridische status.

In 2013 werkte de gemeente ook al mee aan het plaatsen van een vlaggenmast voor de oude gemeentevlag van Dubbeldam. Daar komt nu het kombord bij. De wethouders Piet Sleeking en Rinette Reynvaan werken mee aan de feestelijke onthulling van het bord op zaterdag 15 maart om 11.00 uur.

Tekst die eerder op Dordrecht.net stond:

Een kopje koffie en thee wordt zaterdag 15 maart geschonken na elf uur want is er een feestje op het Damplein in Dubbeldam. De plaats, tot in 1970 een zelfstandige gemeente, krijgt een zogeheten kombord. Iedereen die Dubbeldam een goed hart toedraagtr, wordt nadrukkelijk uitgenodigd. Dat geldt ook voor alle partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dubbeldammers en ondernemers zullen er ook bij zijn op de plek waar de valgf al wappert.

door Hans Berrevoets

DORDRECHT - Na 44 jaar krijgt Dubbeldam toch een groot bord, waaruit blijft dat het een zelfstandige gemeente is geweest tot 1970. Deze erkenning van de eigen Dubbeldamse geschiedenis krijgt zaterdag 15 maart vorm op het Damplein naast de eerder gehesen Dubbeldamse vlag.  Ook het herdenkingsmonument voor gevallenen in de meidagen van 1940 op Dubbeldams grondgebied geeft mede het nieuwe Dubbeldamse dorpshart vorm.

De gemeente Dordrecht vaardigt de wethouders Piet Sleeking en Rinette Reynvaan af om op een symbolische wijze 15 maart om  elf uur een zogeheten kombord te onthullen.

Toen gemeente Dordrecht op 1 juli 1970 de zelfstandige gemeente Dubbeldam – dat eens het grootse grondgebied had op het eiland van Dordrecht – opslokte, kreeg het alleen de status van wijk.  Bij de oude gemeentegrens verschenen wel borden, waaruit bleek dat Dubbeldam een wijk van Dordrecht was geworden.

In andere steden werd er vaak voor gekozen om direct onder de naam van de oude plaats de nieuwe gemeentenaam te zetten. Ook op kaarten bleef de plaats vaak zichtbaar na een gemeentelijke herindeling.

In Dordrecht werd dat nagelaten. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd een suggestie om dat te doen terzijde gelegd door de gemeente Dordrecht. Het zou allemaal al te lang geleden zijn geweest om hieraan te denken, zo meldde de krant uit de mond van een wethouder.

Daarom is het ook extra symbolisch dat nu twee wethouders naar Dubbeldam komen om na 44 jaar het bord toch te plaatsen. Ook andere bestuurders uit Dordrecht zijn uitgenodigd om Dubbeldam te erkennen als eens een gemeente.

De ambtenaren hebben het college van burgemeester en wethouders geadviseerd het grote Dubbeldam bord geen juridische maar een symbolische functie te geven.

Daar wordt bij de plaatsing rekening mee gehouden. De stichting Oud-Dubbeldam, met een achterban van zevenhonderd donateurs, is blij met de komende erkenning van de plaats Dubbeldam.

Ook de ondernemers van het winkelcentrum Damplein zijn blij met de komst van het nieuwe bord. Er wordt over nagedacht om ook de geschiedenis van Dubbeldam te gaan beschreven en die op het kombord zichtbaar te gaan maken. Daaruit kan dan blijken dat Dordrecht wel de oudste stad van Holland was, maar net buiten de oude stadsmuren al  tegen de gemeente Dubbeldam aanliep. Het centraal station van Dordrecht, dat in 1872 werd gopend, lag dan ook eerst op Dubbeldamse grond.

De gemeenteraad van Dubbeldam heeft in het verleden nog plannen gehad om snel groter te groeien, door nieuwbouw, om de gemeente Dordrecht van het lijf te houden.

Dat lukte niet, want provincie en rijk steunden de gemeenteraad van Dordrecht die meer grond nodig had. De wijk Sterrenburg werd dan ook stap voor stap door grenswijzigingen op oorspronkelijk Dubbeldamse grond gebouwd. Zo werd bijvoorbeeld wethouder en agrariër W.H. Jas geheel tegen zijn zin Dordtenaar in 1966.  

Burgemeester van Dubbeldam J.P.M. Beelaerts van Emmichoven, die van 1946 tot 1970 de gemeente diende, moest zijn taken in de nacht van 30 juni op 1 juli 1970 overdragen aan burgemeester mr. J.J. van der Lee (1918-2014).

Van der Lee benadrukte kort voor zijn dood nog eens het grote belang van dat op het eiland van Dordrecht één gemeente de dienst kon uitmaken. Door Dubbeldam als wijk erbij, vanuit Dordts perspectief, kwam er in één klap een gemeente met meer dan honderdduizend inwoners. Op 15 maart 2014 wordt een meer genuanceerd beeld van de geschiedenis symbolisch zichtbaar gemaakt op het Damplein.

Op internet leeft nog de eigen historie van Dubbeldam en de stichting Oud Dubbeldam (700 donateurs) houdt dat ook levend.

Lees meer over:

dubbeldam Damplein
Deel dit bericht met je vrienden!