Saturday 18 September 2021

Alles over Dordrecht

Respijtzorg, ook wel vervangende mantelzorg genoemd, een initiatief van Patrick Konings

6 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Misschien heeft u de auto met de reclame van ‘Maison Patrick’ al eens zien rijden, en u afgevraagd wat dat was? ‘Respijtzorg,’ ook zo’n nieuw woord.

Respijtzorg is één van de vernieuwingen die de ‘Stichting Maison Patrick’ als ondersteuning voor mantelzorgers heeft ontwikkeld. ’Maison Patrick’ wil een belangrijke plaats gaan innemen in de wijk. Zeker omdat mensen steeds langer zelfstandig willen en kunnen wonen, biedt ‘Maison Patrick’ een pakket aan services en zorg aan in de eigen omgeving.

Een van de doelstellingen van ‘Maison Patrick’ is dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Zij moeten zo de regie kunnen blijven voeren over hun eigen leven. Het achterliggende doel hierbij is de verbetering van het welbevinden van deze ouderen, de kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en het behouden van en stimuleren van zelfredzaamheid.

‘Maison Patrick’ wil op verschillende manieren een maatschappelijke bijdrage gaan leveren aan deze groep ouderen.

Binnenkort gaat er een eerste ‘Respijthuis’ van ‘Maison Patrick’ zijn deuren openen.

Mensen met een lichamelijke chronische ziekte of beperking kunnen ook in het respijthuis van ‘Maison Patrick’ komen logeren. Hierbij kunnen hun mantelzorgers de verzorging voor een aantal dagen of weken overdragen. Het kan gaan om oververmoeide mantelzorgers, maar ook om mantelzorgers die de verzorging enige tijd niet meer op zich kunnen nemen.

De  medische zorg in het respijthuis blijft in handen van de eigen huisarts en thuiszorgorganisatie van de gast. ‘Maison Patrick’ werkt in nauw overleg samen met verschillende thuiszorgorganisaties, huisartsen, ziekenhuis, mantelzorgmakelaar, vrijwilligerscentrale en andere betrokkenen. De overige verzorging gebeurd door een team van speciaal geschoolde vrijwilligers, gecoördineerd door twee professionals. Dit team staat 24 uur per dag voor de gasten klaar en biedt deze een ontspannen verblijf.

‘Maison Patrick’ kijkt ook aandachtig mee met de mantelzorger waar de eventuele overbelasting is ontstaan. Gezamenlijk wordt er gezocht naar een passende oplossing om de belasting van de mantelzorger beter aan te kunnen. Het doel is tenslotte dat de gasten van het respijthuis zo lang mogelijk in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Patrick Konings, oprichter van de ‘Stichting Maison Patrick’, heeft een jarenlange ervaring in de zorg, waarvan de laatste 16 jaar in de ouderenzorg als manager. Tijdens deze periode heeft Patrick Konings vaak te maken gehad met crisissituaties thuis bij mensen. Veel van hen klopten aan bij het verzorgingshuis voor een tijdelijke logeerplek. Op deze manier kon de mantelzorger tijdelijk worden ontlast.

Het respijthuis is een soort logeerhuis, waar de oudere die zorg nodig heeft 1 tot 6 weken kan logeren. De thuiszorg-situatie verhuist tijdelijk mee naar het logeerhuis. ‘Maison Patrick’ neemt hierbij de mantelzorg over zodat de mantelzorger zelf even kan bijkomen. Daarbij kijkt ‘Maison Patrick’ ook met de mantelzorger waar de druk te hoog werd, en hoe dit kan worden voorkomen. Een ambitieus plan wat in Alkmaar al een succes is gebleken, maar in de rest van Nederland nog niet echt bestaat. De droom van Patrick is dat er uiteindelijk in elke woonwijk in Nederland een respijthuis is.

Helaas leert de ervaring dat terugkeer naar de thuissituatie heel vaak niet meer mogelijk was. Door deze ervaringen, is Patrick Konings geïnspireerd geraakt om ‘Stichting Maison Patrick’ op te richten. Na een grondige voorbereiding is op 3 mei 2013 ‘Stichting Maison Patrick’ van start gegaan.

De medewerkers van de Stichting begrijpen hoe belangrijk het is om zelf de regie te houden over de kwaliteit van leven. Juist ook op die momenten als je het wat moeilijker hebt. Bij ondersteuning / overname van zorg die mantelzorgers u verlenen, vinden zij het heel belangrijk dat uw wensen en gewoontes worden voortgezet.

De zorg wordt thuis overgenomen, zodat u van huis kunt gaan terwijl de verzorgde in de vertrouwde omgeving kan blijven. Deze zorg thuis is vooral geschikt als degene voor wie u zorgt graag in de eigen vertrouwde omgeving blijft.

U kunt hiervoor gebruik maken van de respijtzorgkaarten zie hiervoor de website www.maison-patrick.nl. Met deze kaarten kunt u vooraf het aantal uren bepalen en inkopen die u voor respijtzorg wil inzetten. Onze medewerker komt minimaal twee uur per keer bij u op bezoek.

Soms is het erg lastig is om een geschikte vakantielocatie te vinden voor een mantelzorger mét zorgvrager. ‘Stichting Maison Patrick’ heeft goede contacten met enkele vakantieparken waar ook zorg ontvangen kan worden.

Ook voor mensen die niet meteen weer naar huis kunnen na een ziekenhuisopname zijn onze respijtkamers een uitkomst. Zowel voor de gasten als voor de familie en vrienden kan een overbruggingsperiode rust geven. Meestal is op korte termijn een respijtkamer wel beschikbaar.

Vrijwel iedereen krijgt wel eens te maken met mantelzorg. Vanuit persoonlijke betrokkenheid zorgt men min of meer vrijwillig voor een dierbare. Maar mantelzorg komt er altijd extra bij, naast andere zaken in het leven die belangrijk zijn zoals een gezin, werk, hobby en sociale contacten. Om dat vol te kunnen houden is het belangrijk om op tijd hulp te vragen en niet te wachten tot het geestelijk of lichamelijk te zwaar wordt.

Veel mantelzorgers komen geleidelijk aan in een zorgsituatie terecht en beschouwen het als vanzelfsprekend, evenals hun omgeving. Zij vragen niet snel en gemakkelijk om hulp en aandacht. Het besef van mantelzorgers dat ze ook goed voor zichzelf moeten zorgen, ontstaat meestal pas wanneer ze al overbelast zijn.

‘Stichting Maison Patrick’ wil onder andere bevorderen dat de mantelzorger voor een periode even deze zorg kan overlaten aan anderen. Dit zorgt ervoor dat de mantelzorger op adem kan komen en even tijd voor zichzelf heeft. Degene voor wie ze zorgen worden in het Respijthuis opgevangen in een huiselijke sfeer.

Een onderdeel van het zorgaanbod van het Respijthuis is, dat de coördinator en gastvrouw/heer heel aandachtig meekijken en alert zijn op signalen van overbelasting onder de mantelzorgers. De coördinator gaat in gesprek met de mantelzorger om de oorzaak van de dreigende overbelasting inzichtelijk te maken. Voor de mantelzorger is een luisterend oor, informatie, advies of erkenning soms al voldoende om weer in balans te komen.

‘Duurzame Zorg’, ‘M.O.B.’ (maatschappelijk ondersteunings bureau)  en ‘Maison Patrick’ zijn een samenwerking aangegaan op het gebied van zorg.  Respijtzorg, wat staat voor vervangende mantelzorg, is een innovatief initiatief welke ondersteuning biedt aan mantelzorgers. Wat veel mensen niet weten is dat veel mantelzorgers geleidelijk aan zelf in een zorgsituatie terecht komen welke zij gaan beschouwen als vanzelfsprekend (evenals hun omgeving). Zij vragen niet snel om hulp en aandacht en beseffen over het algemeen te laat dat zij ook goed voor zichzelf moeten zorgen.

Het Respijthuis biedt deze mensen een “gewoon” huis aan, waar zij hun taak een weekend, een week of langer kunnen overdragen aan zorgzame vrijwilligers en professionals. Een tweede thuis.

‘Duurzame Zorg’ en MOB vult ‘Maison Patrick’ naadloos aan. Zo hebben zij het uitgangspunt om te zorgen voor verbetering van het welbevinden van mantelzorgers en hun zorgvragers, de kwaliteit van zorg, klantgerichtheid en het behouden van en stimuleren van zelfredzaamheid.

Tevens hebben zij een gezamenlijke doel; zorgen voor een vlekkeloze aanvulling tussen professionele zorg en informele zorg.

Verdere informatie is te vinden op de website van Maison-Patrick: site www.maison-patrick.nl

Met dank aan Patrick Konings.

Deel dit bericht met je vrienden!