Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Gemeente vereenvoudigt parkeerbelasting

5 maart 2014

DORDRECHT - In het najaar van 2013 heeft het college het voornemen om de zakelijke parkeervergunning te wijzigen voor inspraak vrijgegeven. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad nu voor de verordening parkeerbelastingen vast te stellen. Het uitgangspunt van de wijziging is een vereenvoudiging van de verordening. Hierbij wordt overgegaan naar één type zakelijke verguning die op alle dagen en tijden waarop parkeerregulering van kracht en geldig is. De beperkte zakelijke vergunning vervalt.

Om ondernemerschap in de binnenstad te stimuleren heeft het college besloten de tarieven van de zakelijke parkeervergunning te wijzigen door het tarief van de eerste zakelijke vergunning fors te verlagen. Dit sluit aan bij de wens van de gemeenteraad. Voor de eerste zakelijke vergunning wordt € 341,40 per jaar (was € 682,80,-) betaald en voor de tweede € 682,80,- (was € 409,80). Dit levert de gemeente minder inkomsten op maar pakt voor een grote groep gebruikers voordelig uit.

Ondernemers die nu twee zakelijk beperkte vergunningen afnemen, gaan er financieel op achteruit. Daar staat tegenover dat zij meer parkeertijd beschikbaar krijgen (van beperkt naar onbeperkt). Ook de zakelijke parkeervergunning zal verleend gaan worden op kenteken en niet langer op bedrijfsnaam. Het op kenteken zetten van de vergunning is noodzakelijk voor het digitaliseringsproces van de parkeervergunning. De papieren vergunning achter de ruit gaat verdwijnen. Hierdoor gaat op termijn een effectiever en efficiënter handhavingsproces ontstaan. Dit digitaliseringsproces begint bij de bewonersvergunning die al op kenteken wordt uitgegeven.

De zakelijke parkeervergunning zal in de overgang naar de digitalisering nog enige tijd in de huidige papieren vorm en op bedrijfsnaam blijven bestaan. In het gehele digitaliseringsproces wordt op termijn ook een internet-portal ontwikkeld, waarmee de mogelijkheid om zelf het kenteken te kunnen wijzigen bij de aankoop van een nieuwe auto, vervangend vervoer of wisselend gebruik van bedrijfsgebonden auto's. Naar verwachting zal bij de ontwikkeling van deze internet-portal ook de bezoekersvergunning (kraskaart) betrokken worden. Dit scheelt een bezoek aan de Stadswinkel en legeskosten.

De invoering zal gefaseerd plaats gaan vinden. Naar verwachting zal vanaf 2015 de zakelijke vergunning en de bezoekersvergunning (kraskaart) worden gedigitaliseerd.

Lees meer over:

parkeren parkeervergunning
Deel dit bericht met je vrienden!