Wednesday 22 September 2021

Alles over Dordrecht

Bewoners bieden handtekeningen aan Wethouder Reijnvaan aan

3 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De raadsleden Jacqueline van den Bergh (PvdA) en Nelleke de Smoker (D66) hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college over de opstelplaatsen van de containers (grijze, groene en blauwe) midden in de smalle straten van het Reeland (Indische Buurt). In de praktijk geven deze opstelplaatsen veel overlast.

Het PvdA Ombudsteam heeft deze kwestie aangekaart bij de politiek, en had al enige tijd kontakt hierover met de bewoners.
Bewoners zullen dinsdagavond 4 maart 2014 over deze kwestie handtekeningen aanbieden aan wethouder Reynvaan, om 19.30 uur in Stadskantoor, Kamer 1.

In de Soemba-, Flores- en Boeroestraat leiden de nieuwe opstelplaatsen midden in deze zeer smalle straten tot grote onvrede onder de bewoners. Eerst konden de containers aan de koppen van de straten worden neergezet. Maar door een nieuw besluit zijn de opstelplaatsen verplaatst naar het midden van de straten, op een paar parkeersplaatsen. Gedurende 1 dag in de week (van 22 uur tot  de volgende dag 19 uur) kunnen de containers op deze parkeerplaatsen staan. Met de bewoners is afgesproken dat Toezicht zou handhaven op deze tijdstippen.

In de praktijk blijkt het Toezicht echter te verslappen, zodat containers voor of na deze tijdstippen er staan en auto's vaak helemaal zijn ingebouwd.
Daarnaast geven de containers overlast wat betreft stank, vuil en lawaai, ze staan pal voor de huizen.

Ook de HVC wagens kunnen ternauwernood door deze smalle straten rijden.

De bewoners hebben inmiddels actie ondernomen om de oude situatie (opstelplaatsen weer aan de kop van de straten) te herstellen. Uit de opgehaalde handtekeningen blijkt hiervoor een breed draagvlak onder de bewoners te zijn. Men heeft de voorkeur voor ondergrondse containers. Op meerdere plaatsen in het Reeland zijn ondergrondse containers in de loop der tijd al gerealiseerd.

Deel dit bericht met je vrienden!