Thursday 23 September 2021

Alles over Dordrecht

Kerken kunnen veel betekenen in de zorg

3 maart 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Veel komt op gemeenten af, nu ze verantwoordelijk worden voor jeugdzorg en ouderenzorg. Het maatschappelijk middenveld moet meer taken op zich nemen. Teun Stortenbeker, oprichter van De Hoop in Dordrecht, pleit ervoor dat kerken ook een duidelijke rol op zich nemen. ChristenUnie/SGP organiseerde afgelopen vrijdag een avond samen met de Dordtse kerken over dit onderwerp.

Genoeg spankracht
Vanuit de lokale politiek was ook het CDA vertegenwoordigd. Het doel van de bijeenkomst was om te verkennen wat de veranderingen in de zorg betekenen voor de kerken en wat de lokale politiek hierin kan doen. Vanuit de Dordtse kerkgemeenschappen kwam naar voren dat ze vooral overzicht misten: “Wat gaat het concreet betekenen? Wat kunnen we doen? We willen er graag handen en voeten aan geven,” vroeg één van de deelnemers zich af. Een andere deelnemer: “Binnen onze gemeente zorgen we voor elkaar, maar we vragen ons af of we ook genoeg spankracht hebben om de zorgvragen binnen onze wijk aan te kunnen.”

Bezielde zorg
Teun Stortenbeker hield een inspirerend betoog vanuit zijn bijna 40-jarige ervaring bij de christelijke zorginstelling De Hoop. “Kerken moeten gewoon kerk zijn. Van daaruit kunnen ze veel betekenen. Dat hebben ze altijd al gedaan, maar in de vorige eeuw heeft de overheid veel overgenomen. Nu komt dat weer terug. Deze Bijbelse opdracht moeten we op ons nemen. We kunnen bezielde zorg bieden.” Hij was ook kritisch naar kerken toe: “Veel kerken zijn kerk in onszelf geworden, in plaats van kerk in de straat. Als je niet weet wat de zorg is in je wijk, moet je je afvragen of je goed bezig bent.”

Concrete punten
 “Wat zijn dan de dingen waar we mee aan de slag kunnen?”, merkte een deelnemer op. ChristenUnie/SGP lijsttrekker Rik van der Linden leidde de avond. Uit de discussie kwam naar voren dat concreet het probleem van de eenzaamheid onder ouderen belangrijk is. De wijkteams moeten een signalerende functie hebben en het is belangrijk dat die ook inzien wat de rol van de kerk hierin kan zijn. Daarnaast is het in de jeugdzorg nu steeds meer het doel om jongeren thuis te laten, maar dan moet er wel zorg geboden kunnen worden. “Kerken kunnen ook een tijdelijk opvanghuis maken,” stelde Teun Stortenbeker voor. “Vroeger waren die er, dat kunnen we nu weer doen. We moeten wat gaan doen, er is grote nood.”

Lees meer over:

CDA zorg christenunie de hoop
Deel dit bericht met je vrienden!