zaterdag 4 december 2021

Alles over Dordrecht

Denk mee over Windenergie in uw stad

26 februari 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - De gemeente vraagt Dordtenaren mee te denken over windenergie in Dordrecht. Mede op basis van deze inbreng wordt verder onderzocht waar in Dordrecht windmolens kunnen komen. Reageren kan bijvoorbeeld op de informatiebijeenkomst op donderdag 6 maart in de Duurzaamheidsfabriek of via de website www.dordrecht.nl/windenergie.

“Windenergie is schoon en wind raakt nooit op. We willen in Dordrecht zoveel mogelijk energie duurzaam opwekken en windenergie levert daaraan een flinke bijdrage”, aldus wethouder Wagemakers (Duurzaamheid). “Om tot locaties voor windmolens te komen willen we graag in gesprek met de stad”, benadrukt Wagemakers. “Wat vindt u belangrijk als het gaat om windmolens in Dordrecht? Waar moeten we rekening mee houden bij verder onderzoek?”
 
Zoekgebieden
De provincie Zuid-Holland wees zones langs de Dordtse Kil en de Merwede aan voor windenergie. De gemeente Dordrecht heeft deze zones onderzocht op technische haalbaarheid. Daaruit zijn vier zogeheten zoekgebieden voor windmolens gekomen: het oostelijk deel van de Staart (Merwedezone), Duivelseiland/Krabbepolder en Dordtse Kil III en IV. Dit staat in de notitie ‘Windenergie in Dordrecht – Reikwijdte en Detailniveau’, die door de gemeenteraad is vastgesteld en vandaag in de inspraak gaat. De notitie vormt de basis voor verder onderzoek.
 
Evenwicht
De volgende stap is gedetailleerder onderzoeken of en waar in deze gebieden windmolens kunnen komen. Dat gebeurt in een Milieu Effect Rapportage (MER). Een MER bekijkt bijvoorbeeld geluidsgrenzen, veiligheid, schaduw en gevolgen voor natuur en landschap. “We pakken dit zorgvuldig stap voor stap aan. We vinden duurzame energie belangrijk, maar wel in evenwicht met de belangen van inwoners, ondernemers en organisaties. Daarom vragen we nadrukkelijk om hun inbreng voor deze MER.”
 
Informatieavond
Dat kan door schriftelijk of digitaal een zienswijze in te dienen op de notitie, maar ook op de informatieavond over windenergie op donderdag 6 maart in de Duurzaamheidsfabriek. Daar is volop ruimte voor bezoekers om per zoekgebied hun vragen te stellen en aandachtspunten mee te geven. Reageren kan ook via de website www.dordrecht.nl/windenergie. De inspraakperiode loopt tot en met 9 april.

Lees meer over:

duurzaam dordtse kil mer
Deel dit bericht met je vrienden!