dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Onderzoek naar fonds voor bijzondere noden

25 februari 2014

DORDRECHT -   Onlangs heeft het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden contact gehad met de Stichting Samenwerking voor Urgente Noden in Amsterdam. Deze Stichting heeft inmiddels in diverse plaatsen in Nederland een Fonds voor Bijzondere Noden gerealiseerd.

Waarom een dergelijk fonds? Ondanks alle wettelijke financiële regelingen zijn er nog altijd mensen die tussen wal en schip vallen. Zij hebben een acuut probleem, waarvoor geen – wettelijke – oplossing bestaat. In die situaties kan een Noodhulpbureau, waarop professionele hulpverleners een beroep kunnen doen voor hun cliënten, uitkomst bieden.

Zeker 70 duizend huishoudens in Nederland komen jaarlijks in een urgente noodsituatie, terwijl voorliggende voorzieningen, zoals de Wet Werk en Bijstand, niet of niet tijdig beschikbaar zijn. Om hiervoor de ogen niet te sluiten, werken in een aantal gemeenten hulpverlenende organisaties, particuliere fondsen en lokale overheid samen om zo nodig binnen 24 uur in actie te komen. Onafhankelijk, en als laatste redmiddel.
Doel van deze samenwerking is op het juiste moment de juiste hulp bieden. Het is een cruciale aanvulling op de plaatselijke/regionale sociale voorzieningen.

Ook in Dordrecht en de Drechtsteden kennen wij de verhalen van mensen die tussen wal en schip vallen. Mensen die in acute nood verkeren en waarvoor onmiddellijke en adequate (financiële) hulp niet voor handen is.

De hulp wordt gefinancierd vanuit particuliere hulpbronnen. De erkende hulpverlening zorgt voor de aanvragen. De Stichting Samenwerking voor Urgente Noden beoordeelt deze aanvragen.

Op initiatief van fondsen en in samenwerking met het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden (NFBN) wordt bredere bekendheid gegeven aan deze bijzondere vorm van samenwerken en worden nieuwe initiatiefnemers ondersteund. Een landelijk beraad zorgt voor praktische uitwisseling tussen de plaatselijke initiatieven.

Er zijn inmiddels vijftien gemeenten waar deze vorm van Publiek-Private-Samenwerking (PPS) bestaat en in diverse gemeenten is 'samenwerkende noodhulp' in voorbereiding.

De Drechtsteden hebben een budget toegezegd, waarmee dit onderzoek kan worden gefinancierd door de Stichting Samenwerking voor Urgente Noden uit Amsterdam. Het Platform tegen Armoede in de Drechtsteden heeft de opdracht inmiddels verstrekt aan de Stichting Samenwerking voor Urgente Noden.

Platform tegen Armoede in de Drechtsteden (waarin zitten Cliëntenraad WWB • FNV • GroenLinks • SP • PvdA • De Buitenwacht • St. Vluchtelingenwerk • Initiatiefgroep Ongedocumenteerden • Werkgroep ‘t Arme Schaap • EVA (Economie Vrouwen en Armoede)

Deel dit bericht met je vrienden!