zaterdag 27 november 2021

Alles over Dordrecht

Bachfestival moet landelijke uitstraling krijgen met bijdrage Drechtsteden

18 februari 2014

DRECHTSTEDEN - De Drechtsteden kennen Stichting Bachfestival Dordrecht een eenmalige financiële bijdrage van € 65.000,- toe. Het Drechtstedenbestuur wil daarmee stimuleren dat het Bachfestival een belangrijke culturele activiteit in de regio wordt met landelijke uitstraling.

Bachfestival past bij Drechtsteden
Het Drechtstedenbestuur vindt dat het Bachfestival een cultureel evenement is, dat past bij de Drechtsteden in al zijn – levensbeschouwelijke - diversiteit. Het DSB is van mening dat dit hèt festival is waar de regio zijn naam aan moet verbinden. Daarom is besloten dat het Bachfestival als enig regionaal cultuurproject gesteund wordt.

Bijdrage aan landelijk profiel
De Drechtsteden willen met de financiële bijdrage twee belangrijke doelen dienen. Ten eerste actieve en passieve cultuurparticipatie bevorderen met een programma dat heel veel inwoners van de regio aanspreekt. Ten tweede vinden de Drechtsteden een sterk landelijk profiel belangrijk en het Bachfestival kan daar zeker een bijdrage aan leveren.

Verdubbeling bijdrage
Dordrecht subsidieert het Bachfestival in 2014 al met € 65.000,-. Met de bijdrage van de Drechtsteden wordt dit bedrag in 2014 verdubbeld. Daardoor kan het Bachfestival dit jaar het programma uitbreiden, waardoor het festival daadwerkelijk Drechtstedelijk wordt.

Pilot
Het jaar 2014 geldt als pilotjaar. Voor de jaren na 2014 moet nog besloten worden of de bijdrage structureel wordt. Het Drechtstedenbestuur heeft het voornemen uitgesproken in het najaar van 2014 een besluit te nemen over de vraag of de financiële bijdrage aan het festival (voor een dan vast te stellen periode) een jaarlijks karakter krijgt. Stichting Bachfestival heeft te kennen gegeven dat dan het Bachfestival echt kan uitgroeien tot hét culturele evenement in de Drechtsteden.

Lees meer over:

festival bach drechtsteden
Deel dit bericht met je vrienden!