dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Veiligheidscontour Zeehavens Dordrecht ter inzage

5 februari 2014

DORDRECHT - De Provincie Zuid-Holland en gemeente Dordrecht zijn van plan om een veiligheidscontour vast te stellen voor de kern van het Zeehavengebied Dordrecht. Het ontwerpbesluit ligt tot en met 12 maart 2014 ter inzage.

Een veiligheidscontour biedt een vastgestelde ruimte voor risicorelevante activiteiten in het Zeehavengebied en biedt een vastgesteld beschermingsniveau voor de meer kwetsbare omgeving. De veiligheidscontour is als ‘veiligheidszone-bevi’ reeds opgenomen in het bestemmingsplan Zeehavens, vastgesteld door de gemeenteraad van Dordrecht op 25 juni 2013.


Inzien ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit ligt gedurende een periode van 6 weken (tot en met woensdag 12 maart 2014), ter inzage op:

  •     het Provinciehuis Zuid-Holland, Het Loket, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  •     het Stadskantoor, Spuiboulevard 300, Dordrecht


Zienswijzen

Een belanghebbende kan gedurende de termijn van de terinzagelegging zienswijzen omtrent het voorgenomen besluit bekendmaken aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Burgemeester en Wethouders van Dordrecht, door tussenkomst van de directeur Stadsontwikkeling, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Deel dit bericht met je vrienden!