Saturday 25 September 2021

Alles over Dordrecht

Slaat de crisis ook toe in de Dordtse detailhandel?

9 januari 2014 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Bureau BRO uit Boxtel heeft voor alle Drechtsteden een analyse gemaakt van de detailhandel. Dit rapport kreeg de naam: "Regionale Detailhandetailhandelsvisie Drechtsteden".

In dit rapport wordt een gedegen analyse van de detailhandelssituatie in de regio gemaakt. Hieruit blijkt o.a. dat het aantal detailhandelvestigingen in Dordrecht veel kleiner is dan in een gemiddeld vergelijkbare plaats, en dat ook dit aantal nog teruglopend is. De crisis slaat ook in de Dordtse detailhandel toe. De terugloop van de Detailhandel ten opzichte van de situatie in 2008 is zelfs 11%. 

Hieronder enkele voor Dordrecht relevante pagina's uit dit rapport.

De analyse heeft plaatsgevonden op twee niveaus. Allereerst een analyse van de betreffende gemeente, en daarbij een analyse van de structuurbepalende winkelgebieden.

Aangegeven wordt wat de omvang en samenstelling van de detailhandel is, de schaal van het aanbod, de leegstand, etc. Voor Dordrecht loopt ook de leegstand ten opzichte van 2008 verder op......

Ten aanzien van het aanbod wordt de ontwikkeling sinds 2008 aangegeven. Opvallend hierbij is dat het aanbod van commerciele voorzieningen in Dordrecht een vijfde minder is dan in een vergelijkbare plaats.

 

Deel dit bericht met je vrienden!