zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Nederlandse zorgautoreriteit tikt de Hoop Dordrecht op de vingers.

20 december 2013

DORDRECHT -  Het verslavingscentrum De Hoop ggz in Dordrecht heeft in 2009 en 2011 onverantwoorde zorg verleend aan cliënten die verbleven in het omstreden Jezus Centrum in Nijkerk. De zorg is bovendien niet volgens de regels gedeclareerd. De Hoop erkent in een verklaring de fouten. en heeft het geld teruggestort bij de zorgverzekeraars. De Dordtse instelling heeft tevens een verbtertraject in gang gezet.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal na het weekeinde de bevindingen op de eigen website publiceren.  NZA, moet nagaan of zorginstellingen rechtmatige zorg verlenen en declareren, gaat het om (preventieve) deeltijdbehandelingen van drie maanden rond alcoholmisbruik aan in totaal 17 cliënten. Nadat het Jezus Centrum medio 2012 in opspraak raakte, bracht de NZa alle behandelingen die aan de bewoners van het centrum waren verleend in kaart.

Om de werkwijze van De Hoop in het Jezus Centrum te beoordelen, heeft de NZa vier van de 17 patiëntdossiers uitvoerig onderzocht. Volgens de NZa blijkt daaruit dat onvoldoende kan worden nagegaan of de zorg die De Hoop in rekening heeft gebracht ook daadwerkelijk is gegeven. Een onvolledige registratie speelt daarbij een rol.

De Hoop geeft op de eigen site verder geen toelichting.

 

Lees meer over:

de hoop NZA
Deel dit bericht met je vrienden!