dinsdag 30 november 2021

Alles over Dordrecht

Fusie de Bibliotheek A tot Z en BibliotheekNetwerk ZHZo

19 december 2013 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - De directies van de Bibliotheek A tot Z en BibliotheekNetwerk Zuid-Holland Zuidoost hebben op woensdag 18 december het fusiebesluit ondertekend. Per 1 januari 2014 zijn beide bibliotheekorganisaties een bestuurlijke juridische eenheid.

Naar verwachting zal de nieuwe organisatie in de eerste helft van 2014 haar definitieve inrichting krijgen, dan zullen ook de personele consequenties in beeld komen. Samengaan maakt het voor beide organisaties mogelijk om het bibliotheekwerk in de regio te continueren en verder te ontwikkelen.

Aanleiding fusiebesluit
De behoefte van de bibliotheekklant is veranderd door nieuwe technologie, een enorme groei van de hoeveelheid beschikbare informatie en nieuw (lees)gedrag. Daarnaast hebben bibliotheken te maken met bezuinigingen. Bibliotheken dienen continu vooruit te lopen op deze ontwikkeling, door te innoveren binnen de veranderende financiële en inhoudelijke kaders.

De bibliotheek heeft een verbindende functie in de samenleving en is daarmee partner van gemeenten, daar waar het gaat om het vergroten van zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van de inwoners. Gezamenlijk zijn de Bibliotheek A tot Z en BibliotheekNetwerk Zuid-Holland Zuidoost beter in staat om op deze ontwikkelingen in te spelen en hun maatschappelijke opdracht op een hoogwaardig dienstverleningsniveau in de regio uit te blijven oefenen.

De maatschappelijke opdracht is het ondersteunen, faciliteren en stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners én het ondersteunen van educatieve instellingen in het werkgebied door onafhankelijke en betrouwbare informatiebemiddeling, leesbevordering en mediaopvoeding.

De nieuwe bibliotheekorganisatie
Bibliotheekwerk is niet langer uitsluitend gebonden aan bibliotheekgebouwen, de behoefte aan maatwerk, thuisgebruik van bibliotheekfaciliteiten en uitvoering op de plek van de doelgroepen wordt steeds groter. Speerpunt van de nieuwe bibliotheekorganisatie is educatieve dienstverlening aan onderwijs, door het bijdragen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid.

Via speciaal ontwikkelde ‘de Bibliotheek op school’ arrangementen heeft elke school de mogelijkheid een schoolbibliotheek en een op maat gemaakt jaarprogramma te realiseren, dat wordt uitgevoerd samen met de aan school verbonden bibliotheekconsulent.

In het werkgebied van de nieuwe organisatie zijn 32 laagdrempelige, aantrekkelijke bibliotheekvestigingen met betrouwbare en brede collecties, informatiebronnen, inspirerende activiteiten, tentoonstellingen en werk- en studieplaatsen. De vestigingen variëren in oppervlak, collectiegrootte en faciliteiten: van afhaal- en servicepunten, dorps- en wijkvestigingen tot een centrale vestiging voor de hele regio in Dordrecht.

De nieuwe organisatie heeft een breed en vakkundig en onafhankelijk vastgesteld media aanbod van papieren en digitale media, toegankelijk via een logistiek slim en klantvriendelijk uitleenproces. Regionale digitale dienstverlening wordt ontwikkeld in samenwerking met inwoners en lokale instellingen.

Achtergrondinformatie:

 

Aantal medewerkers

per 30-09-13

Aantal gemeenten

Inwoners

per 1-1-13

Leden

per 30-9-13

% leden/inwoner

ZHZO

75

(fte 44,6)

11

288.300

63.472

22,0 %

AtotZ

90

(fte 56,1)

4

228.124

47.088

20,6 %

Totaal

165

15*

516.424

110.560

21,4 %

*Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zederik, Zwijndrecht.

Lees meer over:

bibliotheek fusie
Deel dit bericht met je vrienden!