zondag 24 oktober 2021

Alles over Dordrecht

Met oprichting Team Toeleiding & Bemoeizorg slaan organisaties handen ineen bij hulp aan ernstige zorgmijders

22 november 2013 (door Hennie van der Zouw)

DORDRECHT - Yulius, het Leger des Heils, Dienst Gezondheid en Jeugd, De Hoop GGZ en Bouman GGZ starten een nieuw initiatief voor de regio. De organisaties hebben een gezamenlijk team opgericht dat bestaat uit zes medewerkers met elk hun eigen expertise en specialisme vanuit de verslavingszorg, maatschappelijke opvang en de ggz. Op 25 november is de officiële samenwerkingsovereenkomst door alle deelnemers ondertekend.

Het Team Toeleiding & Bemoeizorg is vanaf 1 november 2013 gestart. Het team richt zich op mensen die om de een of andere reden de aansluiting met de zorg niet of onvoldoende kunnen krijgen of zijn kwijtgeraakt. Vaak vallen zij tussen wal en schip. Het doel is om deze cliënten weer in zorg te krijgen en zolang als nodig in zorg te houden.

Yulius, Het Leger des Heils, Dienst Gezondheid en Jeugd, De Hoop GGZ en Bouman GGZ participeren in dit team. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met onder andere politie, gemeente, reclassering en maatschappelijk werk.

Voor wie werkt het team?
Het team richt zich op mensen die complexe problemen hebben. Denk hierbij aan psychiatrie, lichamelijke, psychosociale en/of verslavingsproblemen. Het zijn mensen die sociaal kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben maar deze zorg ernstig mijden.

Door hun omvangrijke problemen en het niet vinden van hulp trekken zij zich terug en raken hierdoor geïsoleerd. Vaak verwaarlozen zij zichzelf en/of hun omgeving. Mensen om hen heen gaan hen zien als lastig en ongewenst, maar het zijn mensen die hulp nodig hebben. Zelf kunnen, willen of durven ze deze niet meer te vragen. We noemen hen daarom ook wel 'zorgwekkende zorgmijders'.

Om deze complexe doelgroep toch goed te kunnen bereiken, is het volgens de vijf organisaties noodzakelijk om elkaars expertises samen te brengen. Door gezamenlijk de verschillende problemen aan te pakken zal de cliënt sneller en beter worden geholpen. Het streven van het team is uiteindelijk een aanvaardbare leefsituatie te bereiken voor zowel de cliënten als de mensen in hun omgeving.

Lees meer over:

ggz de hoop bouman
Deel dit bericht met je vrienden!