zondag 20 juni 2021

Alles over Dordrecht

Tweede Monitor Communicatie en Bestuur: 'Waardering licht gestegen'

13 november 2013 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTRSTEDEN - Begin 2011 is voor de eerste keer in de regio onderzoek gedaan naar het oordeel van inwoners over communicatie en bestuur. Deze Monitor Communicatie en Bestuur doet verslag van de tweede meting. De belangrijkste resultaten staan in deze beknopte samenvatting. De gemeentelijke informatie krijgt van de inwoners gemiddeld het rapportcijfer 6,8, een stijging ten opzichte van 2011 (6,6). Het rapportcijfer voor het gemeentebestuur blijft een 6,4.

In maart 2013 kregen 6.670 regiobewoners een uitnodiging om mee te doen aan het regionale omnibusonderzoek. De respons was 32%.

Gemeentelijke informatie
Het rapportcijfer voor de gemeentelijke informatie als geheel is significant gestegen van een 6,6 naar een 6,8. Net als in 2011 geeft ongeveer één op de tien Drechtstedelingen de gemeentelijke informatie een onvoldoende.

Driekwart van de inwoners van de Drechtsteden is bekend met de pagina Gemeentenieuws’ in het huis-aan-huisblad. Bijna 60% van alle inwoners leest de pagina af en toe tot regelmatig. In Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht wordt de pagina vaker gelezen dan in de andere gemeenten.

De zes gemeenten hebben in de afgelopen twee jaar in meer of mindere mate hun website vernieuwd. Deze vernieuwing is bij een derde van de Drechtstedelingen bekend1. Een kwart bezoekt de website af en toe tot regelmatig. De inwoners geven de site gemiddeld een rapportcijfer 7,1. Dordtenaren beoordelen hun website op alle onderdelen het beste. In Papendrecht is de tevredenheid op drie aspecten toegenomen.

Het oordeel over de gemeentelijke informatie zit dicht tegen het Nederlands gemiddelde aan. De scores op de vijf stellingen liggen voor de gemeenten tussen 6,5 en 7,4.

Gemeentebestuur: Betrokkenheid en inspraak
Ruim de helft van de inwoners wil betrokken worden bij beslissingen van de gemeente. Liefst via opinieonderzoek, een internetforum, informatiebijeenkomsten en inspraak- of consultatiebijeenkomsten. Deze vormen van algemene inspraak spreken relatief de meeste mensen aan.

Ruim een derde van de inwoners vindt dat ze niet voldoende bij de totstandkoming of uitvoering van gemeentelijke plannen betrokken wordt. Bijna de helft wenst meer invloed op datgene wat de gemeente doet. Drie stellingen over betrokkenheid en inspraak laten  een beeld zien dat overeenkomt met het gemiddelde van Nederland. Bij de twee stellingen over de inspraakmogelijkheden en invloed van inwoners wijken de scores in de Drechtsteden negatief af van het Nederlands gemiddelde. In vergelijking met 2011 zijn de inwoners van Alblasserdam hierover positiever geworden en de inwoners van Zwijndrecht negatiever.

Vertrouwen
Zeven op de tien inwoners hebben redelijk of volledig vertrouwen in de gemeente. Daartegenover staat een vijfde die weinig of geen vertrouwen heeft (figuur 1). Bij één op de tien inwoners is het vertrouwen in het afgelopen jaar toegenomen, bij twee op de tien is het vertrouwen juist afgenomen.

Figuur 1 Huidig vertrouwen in de gemeente, (totaal Drechtsteden)
Op de stellingen over het vertrouwen in burgemeester en wethouders en het oordeel over het gemeentebestuur scoren de Drechtsteden wat beter dan het landelijk gemiddelde. Het oordeel over duidelijkheid en gebruik van regels valt wat minder gunstig uit dan gemiddeld in Nederland. Het gemeentebestuur krijgt als rapportcijfer gemiddeld een 6,4. Dat is vergelijkbaar aan 2011. In totaal 17% geeft een onvoldoende.

Wat kan beter?
In alle gemeenten vinden inwoners het in de eerste plaats belangrijk dat problemen opgelost worden, zoals de aanpak van verkeerssituaties en parkeerbeleid, het onderhoud van groen, de aanpak van hondenpoep en controle en handhaving.

Ten tweede hebben inwoners behoefte aan een open en eerlijke houding van de gemeente, Er moet beter geluisterd worden naar burgers, zodat zij zich meer herkennen in het uiteindelijk beleid. Ten derde vindt men communicatie en motivatie belangrijk.

Deel dit bericht met je vrienden!