woensdag 30 september 2020

Alles over Dordrecht

Rivas Zorggroep en Albert Schweitzer ziekenhuis bereiden een bestuurlijke fusie voor

13 november 2013 (door Hennie van der Zouw)

DRECHTSTEDEN - Rivas Zorggroep / Beatrixziekenhuis en het Albert Schweitzer ziekenhuis willen bestuurlijk fuseren. Dat betekent dat zij één gezamenlijke Raad van Bestuur en één gezamenlijke Raad van Toezicht nastreven, maar voor het overige zichzelf blijven. De huidige directie van Rivas Zorggroep en de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis spannen zich in om vanaf nu de stappen te doorlopen die nodig zijn voor zo’n bestuurlijke fusie.

De organisaties werken al jaren steeds nauwer samen. Hun werkgebieden grenzen aan elkaar. Hun activiteiten en zorgaanbod sluiten goed op elkaar aan. Patiënten en cliënten zijn gebaat bij de samenwerking. Het is de bedoeling om nu verder te gaan op de ingeslagen weg, om een zo breed en goed mogelijk pakket zorg en diensten te kunnen blijven garanderen; altijd dichtbij voor de inwoners van de beide regio’s. De keuze van een bestuurlijke fusie past het beste bij wat beide partijen voor ogen staat: eenheid van bestuur en eenduidige aansturing, maar met behoud van hun eigenheid, merknamen (Rivas, Beatrixziekenhuis en Albert Schweitzer ziekenhuis), locaties en zelfstandigheid.

Uitstekende zorg dichtbij
“Overal in de gezondheidszorg ontstaan nu grotere verbanden van organisaties”, verduidelijken de beide directievoorzitters Pier Eringa (Albert Schweitzer ziekenhuis) en Pieter de Kort (Rivas Zorggroep/ Beatrixziekenhuis). “Door de toenemende complexiteit van de zorg en door de blijvende noodzaak om zorggeld effectief te besteden, groeien ziekenhuizen en zorginstellingen meer naar elkaar toe. Verzekeraars en de overheid sturen hier mede op aan. Samen kunnen we grotere aantallen patiënten helpen met uitstekende zorg dichtbij. Samen kunnen we hogere kwaliteit en veiligheid bereiken, innoveren en de zorg betaalbaar houden.”
 
De huidige manier van samenwerken van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas Zorggroep, zonder juridische basis, zou op den duur eindig zijn geweest. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt namelijk strikte voorwaarden aan de samenwerking tussen afzonderlijke organisaties, om eerlijke mededinging te bewaken. Bij centrale aansturing zijn de mogelijkheden veel ruimer. Het voorgenomen fusiebesluit zal worden voorgelegd aan de ACM. Haar goedkeuring is vereist.

Advies en goedkeuring
Ook wordt de voorgenomen bestuurlijke fusie ter advies voorgelegd aan de adviesorganen (ondernemings- en cliëntenraden) van beide organisaties. De besturen van de beide medische staven (waarin de medisch specialisten verenigd zijn) staan positief tegenover het voornemen. Zij gaan de komende tijd verder verkennen hoe de specialisten uit beide organisaties hun samenwerking het beste vorm kunnen geven. De medewerkers van beide organisaties blijven in dienst bij dezelfde werkgever.

Een bestuurlijke fusie is een afdoende maatregel om als sterke bedrijven te blijven voortbestaan en gezond te groeien. “Noodzaak tot een volledige juridische fusie is er niet en dus doen we dat ook niet”, aldus Eringa en De Kort. “Het is een zakelijke afweging om dit nu op deze manier te gaan aanpakken.”

Het Albert Schweitzer ziekenhuis is een topklinisch opleidingsziekenhuis met locaties in Dordrecht, Zwijndrecht, Sliedrecht en Ridderkerk. Er werken ruim 4000 medewerkers en zo’n 250 medisch specialisten. Rivas Zorggroep biedt een breed pakket aan van onder meer woonzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg in Zuid-Holland, Gelderland, Brabant en Utrecht. Ziekenhuiszorg biedt Rivas in Het Beatrixziekenhuis met locaties in Gorinchem en Leerdam. De organisatie telt ruim 6000 medewerkers en ruim 100 medisch specialisten.

Lees meer over:

rivas zorg asz
Deel dit bericht met je vrienden!